Sager koster mindre som medlem

FAQ

Hvis der indgås forlig med klageren, inden en sagkyndigerklæring er indhentet af sekretariatet, skal der ikke betales noget beløb for behandlingen af sagen. Hvis sagen forliges, efter sagkyndigerklæringen er indhentet af sekretariatet, eller hvis sagen går [...]