Sagsomkostningerne

FAQ

For at få en sag behandlet i ankenævnet skal klager indbetale et klagegebyr, der er 500 kr. Hertil kommer betaling for en besigtigelse, der normalt er nødvendig. Nævnet afgør, om besigtigelse skal foretages af [...]