Ordinær generalforsamling i AutoBranchen Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i AutoBranchen Danmark tirsdag den 16. juni 2020.

Mødet afholdes på Langebrogade 1, 1411 København K.

Grundet situationen med Covid-19 gives der tillige mulighed for at deltage på generalforsamlingen virtuelt, så forsamlingsrestriktionerne kan overholdes. Op til 30 personer efter ”først til mølle” kan deltage fysisk, og derefter vil alle yderligere tilmeldte deltagere blive henvist til at logge sig på mødet online over Microsoft Teams.

Program

Kl. 12.30-14.00: Generalforsamling i AutoBranchen Danmark
Dagsorden for generalforsamling i AutoBranchen Danmark:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Årsregnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent og indskud for ordinære medlemmer
5. Forslag fra hovedbestyrelsen og/eller medlemmer
– forslag til vedtægtsændring af § 11 (se de uddybende bemærkninger)
– forslag til tilføjelse i § 20 (se de uddybende bemærkninger)
– forslag til vedtægtsændring af § 25 (se de uddybende bemærkninger)
– forslag til vedtægtsændring af § 35 (se de uddybende bemærkninger)
6. Valg af hovedbestyrelse samt suppleanter
7. Valg af to interne revisorer og to revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Spørgsmål?

Kontakt Camilla Hjorth ved spørgsmål vedrørende AutoBranchen Danmarks generalforsamling på mail ch@abdk.dk

Generalforsamling hos ABAF

AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) afholder ligeledes ordinær generalforsamling den 16. juni.

Er du medlem af ABAF, kan du læse mere om deres generalforsamling her

Har du spørgsmål til deres generalforsamling, kan du kontakte Marietta Bak Seemholt, Advokat/Sekretariatschef for ABAF, på mail MBSE@DANSKERHVERV.DK