Ordinær generalforsamling i AutoBranchen Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i AutoBranchen Danmark tirsdag den 8. juni 2021.

Mødet afholdes på Langebrogade 1, 1411 København K.

Grundet situationen med Covid-19 gives der tillige mulighed for at deltage på generalforsamlingen virtuelt, så forsamlingsrestriktionerne kan overholdes. Op til 30 personer efter ”først til mølle” kan deltage fysisk, og derefter vil alle yderligere tilmeldte deltagere blive henvist til at logge sig på mødet online over Microsoft Teams.

Program

Kl. 12.30-14.00: Generalforsamling i AutoBranchen Danmark
Dagsorden for generalforsamling i AutoBranchen Danmark:

1. Beretning
2. Årsregnskab og budget
3. Fastsættelse af kontingent og indskud for ordinære medlemmer
4. Valg af hovedbestyrelse samt suppleanter
5. Forslag fra hovedbestyrelsen og/eller medlemmer
– Ændring til § 10, stk. 2
– Ændring til § 6
– Ændring til § 24, stk. 3
– Ændring til § 30 og stk. 2
– Ændring til § 31 og stk. 2
6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen er en medlemsvirksomhed berettiget til at stemme ved fuldmagt for højst én anden medlemsvirksomhed. Skema til fuldmagt kan hentes ovenfor. For at en sådan fuldmagt er gyldig, skal den være skriftlig og sendes til Camilla Hjorth ch@abdk.dk – tre arbejdsdage forud for generalforsamlingen.

Du kan finde en tilmeldingsblanket ovenfor og send den til Camilla Hjorth på ch@abdk.dk eller til AutoBranchen Danmark på Langebrogade 1, 1411 København K senest tirsdag d. 25. maj 2021.

Spørgsmål?

Kontakt Camilla Hjorth ved spørgsmål vedrørende AutoBranchen Danmarks generalforsamling på mail ch@abdk.dk

Generalforsamling ABAF

Dato: Generalforsamlingen afholdes den 8. juni 2020 kl. 14.30 -16.00.

Adresse:
AutoBranchen Danmark
Langebrogade 1
1411 København K

Kontakt Maria Barfoed ved spørgsmål vedrørende AutoBranchens Arbejdsgiverforenings generalforsamling på mail mba@danskerhverv.dk