Ordinær generalforsamling i AutoBranchen Danmark

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i AutoBranchen Danmark tirsdag den 6. juni 2023.

Mødet afholdes hos AutoBranchen Danmark, Langebrogade 3b, 1411 Kbh. K.

Program:

Kl. 12.30-14.00: Generalforsamling i AutoBranchen Danmark

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Årsregnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent og indskud for ordinære medlemmer
  5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
    Ad pkt. 6. Der foreligger et forslag til en mindre ændring/justering af AutoBranchen Danmarks vedtægter, jf. bilag 1.
  7. Eventuelt

På generalforsamlingen er en medlemsvirksomhed berettiget til at stemme ved fuldmagt for højst én anden medlemsvirksomhed. For at en sådan fuldmagt er gyldig, skal den være skriftlig og være AutoBranchen Danmark i hænde senest tre arbejdsdage forud for generalforsamlingen.

Fuldmagt og tilmelding kan enten sendes på mail til Camilla Hjorth på ch@abdk.dk eller pr. brev til AutoBranchen Danmark, Langebrogade 3b, 1411 Kbh. K.

Praktiske spørgsmål?

Kontakt Camilla Hjorth ved spørgsmål vedrørende AutoBranchen Danmarks ordinære generalforsamling på mail ch@abdk.dk