Infrastruktur

Infrastruktur2020-09-23T10:34:33+02:00
Hårdtbelastede vejstrækninger skal hjælpes2020-01-02T14:05:01+01:00

Trængslen på de danske veje vil stige i de kommende år. Tal fra Vejdirektoratet, Energistyrelsen og De Økonomiske Råd viser, at trængslen allerede er steget med 27 procent i perioden 2013-2018. Det gælder blandt andet på E45 Østjyske motorvej, E20 Fynske motorvej og i hovedstadsområdet, hvor flere veje har dét, som Vejdirektoratet kalder en kritisk belastningsgrad.

Trængslen stiger2020-01-02T14:03:09+01:00

Energistyrelsen forventer, at der vil køre 3,2 mio. biler på de danske veje i 2030. Det er en stigning fra 2,6 mio. biler i dag. Uanset om fremtidens biler er drevet af benzin, diesel, el, brint eller noget femte, kræver det plads.

Vejnettet har i flere år været under så massivt et pres, at det er gået ud over produktiviteten i samfundet, hvilket løbende er dokumenteret af blandt andre Trængselskommissionen og Rigsrevisionen. Det koster adskillige milliarder af kroner, når danskerne holder i kø. På trods af, at 90 procent af persontransporten foregår på vejnettet, har den i årevis været underprioriteret i forhold til den offentlige infrastruktur som tog, metro og letbaner. Det er nødvendigt at sikre et vejnet, der kan rumme de mange nye biler, så private og erhvervsliv ikke mister hele og halve timer pga. dårlig infrastruktur.

Lars Løkke Rasmussens regering og Dansk Folkeparti fremlagde i 2019 en infrastrukturplan, hvor der var afsat 61 mia. kr. til vejprojekter fordelt på alle landsdele. Der var blandt andet tale om nye motorvejsprojekter, der har til formål at reducere trængselsproblemerne i takt med at trafikmængden er stigende. Beklageligvis har den socialdemokratiske regering valgt at sparke infrastrukturplanen til hjørne

Opsummering om infrastruktur2020-01-02T14:06:28+01:00

• Det skal være nemt at være bilist i Danmark. Bilisterne skal have ordentlige forhold til at komme rundt i landet.
• Landets vejnet skal udbygges i takt med udviklingen, så den trængsel, der skaber store gener for rigtig mange borgere især i morgen- og eftermiddagstrafikken nedbringes. Investeringer i vejnettet skal følge den voksende trafikmængde, så Danmark hænger bedre sammen.
• VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis infrastrukturplan skal gennemføres. Den bør på sigt suppleres med initiativer, der kan binde Danmark bedre sammen fx med fast Kattegatforbindelse.

AutoBranchen Danmark har desuden et samarbejde med Dansk Vejforening, som er eksperter i infrastruktur, færdselssikkerhed, miljø og vedligeholdelse for at sikre mere optimale forhold for bilisterne.

Go to Top