Infrastruktur

Infrastruktur2020-09-23T10:34:33+02:00
Hårdtbelastede vejstrækninger skal hjælpes2020-01-02T14:05:01+01:00

Trængslen på de danske veje vil stige i de kommende år. Tal fra Vejdirektoratet, Energistyrelsen og De Økonomiske Råd viser, at trængslen allerede er steget med 27 procent i perioden 2013-2018. Det gælder blandt andet på E45 Østjyske motorvej, E20 Fynske motorvej og i hovedstadsområdet, hvor flere veje har dét, som Vejdirektoratet kalder en kritisk belastningsgrad.

Trængslen stiger2022-10-03T16:25:06+02:00

Energistyrelsen forventer, at der vil køre 3,2 mio. biler på de danske veje i 2030. Det er en stigning fra 2,8 mio. biler i dag. Uanset om fremtidens biler er drevet af benzin, diesel, el, brint eller noget femte, kræver det plads.

Vejnettet har i flere år været under så massivt et pres, at det er gået ud over produktiviteten i samfundet, hvilket løbende er dokumenteret af blandt andre Trængselskommissionen og Rigsrevisionen. Det koster adskillige milliarder af kroner, når danskerne holder i kø. På trods af, at 90 procent af persontransporten foregår på vejnettet, har den i årevis været underprioriteret i forhold til den offentlige infrastruktur som tog, metro og letbaner. Det er nødvendigt at sikre et vejnet, der kan rumme de mange nye biler, så private og erhvervsliv ikke mister hele og halve timer pga. dårlig infrastruktur.

AutoBranchen Danmark støtter den brede politiske aftale om infrastruktur, der blev indgået i 2021. Det er afgørende, at den følges op af finansiering til de enkelte vejprojekter og at disse færdiggøres til planlagt tid.

Opsummering om infrastruktur2022-10-03T16:26:42+02:00

• Det skal være nemt at være bilist i Danmark. Bilisterne skal have ordentlige forhold til at komme rundt i landet.
• Landets vejnet skal udbygges i takt med udviklingen, så den trængsel, der skaber store gener for rigtig mange borgere især i morgen- og eftermiddagstrafikken nedbringes. Investeringer i vejnettet skal følge den voksende trafikmængde, så Danmark hænger bedre sammen.
• Den brede politiske aftale om infrastruktur fra 2021 skal gennemføres planmæssigt.

 

Go to Top