fbpx

 

landingpage_banner_750x150px_sept_2016_abaf_elever

Elever

Generelt om ansættelse af elever

En elev ansættes altid på den toneangivende overenskomst for området i henhold til Lov om erhvervsuddannelser.

Malerelever: reguleres efter overenskomst indgået mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark (vognmaleroverenskomsten).  Dette gælder uanset om arbejdsgiver er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening eller ej.

Sygeløn til elever på vognmaleroverenskomsten følger overenskomstens alm. bestemmelser og der gives derfor 5 ugers sygeløn fra første fraværsdag, hvis eleven har haft mere end 8 ugers beskæftigelse i virksomheden. Der kan, når der udbetales sygeløn opnås refusion fra kommunen, når der er forløbet 30 sygedage.

Hvis eleven ikke har opnået 8-ugers beskæftigelse udbetaler arbejdsgiver alene sygedagpenge til eleven, og kommunen refunderer disse fra dag 1. Efter 30 dage overgår eleven til kommunen.

Vognmalerelever skal jf. § 12 punkt 11 have egenbetaling for skoleophold refunderet af virksomheden.

Mekanikerelever: reguleres efter Industriens Overenskomst, og dette gælder også selvom arbejdsgiveren er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening.

Sygeløn til elever på Industriens overenskomst følger overenskomstens alm. bestemmelser og der gives derfor 9 ugers fuld løn fra første fraværsdag, hvis eleven har haft mere end 6 måneders beskæftigelse i virksomheden. Der kan, når der udbetales sygeløn opnås refusion fra kommunen, når der er forløbet 30 sygedage.

Hvis eleven ikke har opnået 6 måneders beskæftigelse udbetaler arbejdsgiver alene sygedagpenge til eleven, og kommunen refunderer disse fra dag 1, hvis eleven har mindre end 8-ugers beskæftigelse, og efter 30 dage overgår eleven til kommunen. Har eleven mere end 8 ugers beskæftigelse gælder den alm. 30-dages arbejdsgiverperiode, og der kan derfor ikke opnås refusion for de første 30 dage. Da eleven efter 30 dage overgår til kommunen, søges således ikke om refusion i disse tilfælde.

Salgselever/funktionærer: reguleres efter AutoBranchens Arbejdsgiver m.fls overenskomst indgået med HK privat, hvis arbejdsgiver er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening (også selvom den ikke er tiltrådt) mens de for ikke-medlemmer reguleres af Industriens Funktionæroverenskomst.

Eleven har fuld løn under sygdom fra dag 1.

Opsigelse af en elev

En elev aftale varer normalt 3 til 3,5 år, og er uopsigelig efter prøveperioden på 3 måneder.

En elevaftale kan ophæves uden varsel og begrundelse de første 3 måneder af ansættelsen – prøveperioden. Herefter kan den som udgangspunkt ikke ophæves med mindre der er en væsentlig misligholdelse jf. lov om erhvervsuddannelser § 61. Dette kræver skriftlig advarsel og dokumentation. I praksis forhandles der med forbundet inden en sådan ophævelse foretages, således at en sag i tvistighedsnævnet og eventuel godtgørelse til eleven for mistet uddannelsesplads undgås.

Ved forhandlinger med forbundene repræsenterer vi virksomheden, og opnås der ikke enighed sendes sagen til det faglige fællesudvalg. Først efter forhandling i udvalget går sagen videre til Tvistighedsnævnet.

Ved ophævelse af uddannelsesaftalen skal der anvendes en blanket som hentes på UVM.dk og denne sendes til skolen efter udfyldelse (og forhandling), hvis det sker efter prøvetiden. Blanketten kan også downloades her (link til pdf nederst på siden)

En uddannelsesaftale kan ophæves ensidigt fra arbejdsgivers side ved væsentlig (grov) misligholdelse eller gensidigt, hvis begge parter er enige om at ophæve uddannelsesaftalen. Er aftalen hævet gensidigt med begge parters underskrift på blanketten, kan den som udgangspunkt ikke indbringes for Tvistighedsnævnet.

Digitale uddannelsesaftaler

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har lanceret et nyt digitalt værktøj, også kaldet Digitale uddannelsesaftaler, der kan medvirke til at lette den administrative byrde i forbindelse med ansættelse af en lærling.

De Digitale uddannelsesaftaler findes på: www.uddannelsesaftaler.dk

Fordelen ved den Digitale uddannelsesaftale er:

  • hurtigt og nemt at samarbejde mellem skole og virksomhed
  • hurtig oprettelse af mange ens aftaler indenfor samme speciale
  • hurtig indhentning af underskrifter fra alle parter og færre omkostninger forbundet med underskrifterne
  • sikker opbevaring og sikker underskrift
  • sikker autentifikation med NemID

I 2017 vil Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling lancere en digitalisering af blanketterne til tillæg, ophævelse og erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse også.

Det er selvfølgelig stadig være muligt at indgå uddannelses- og tillægsaftale med den almindelige blanket, som du kan downloade her:

Har du problemer med at åbne dokumenterne, så prøv at følge denne guide:

  1. Højreklik på den ønskede blanket
  2. Vælg ”Gem link som…”, og gem blanketten på din computer
  3. Åbn blanketten på din computer enten ved at dobbeltklikke på den eller ved at højreklikke på den og vælg ‘Åbn med Adobe Reader’
  4. Kan du ikke åbne filen, skal du have Adobe Reader installeret på din computer (hent programmet her)
  5. Du kan nu indtaste data i blanketten og gemme blanketten på din computer.