fbpx

Kontingent

Kontingent til AutoBranchens ArbejdsgiverForening

0,17% af virksomhedens totale lønsum (ferieberettiget løn inkl. feriepenge og AM bidrag) eksklusiv løn til direktører registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister som administrerende direktør(er) samt medarbejdere/ejere med en ejerandel på 20% eller derover i selskabet.

Nyt kontingentregulativ for ABAF (PDF)

Kontingent til DA

0,031% af virksomhedens totale lønsum eksklusiv løn til direktører registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister som administrerende direktør(er) samt medarbejdere/ejere med en ejerandel på 20% eller derover i selskabet.

For virksomheder omfattet af overenskomsten med Malerforbundet i Danmark betales yderligere 0,12% af lønsummen for de omfattede medarbejdere til Malerfagets Faglige Fællesudvalg.

Øvrige overenskomstbestemte lønomkostninger:

Metalindustriens Uddannelsesfond Der indbetales 0,60 kr. pr. time pr. medarbejder omfattet af overenskomsten med Dansk Metal
Malerfagets Uddannelses- og Udviklingsfond Der indbetales 0,17% af lønsummen for medarbejdere omfattet af overenskomsten med Malerforbundet i Danmark
Funktionæruddannelsesfond Der indbetales 0,45 kr. pr. time pr. medarbejder omfattet af overenskomsten med HK/Privat
Kompetenceudviklingsfonden med Dansk Metal Der indbetales 520 kr. pr. år pr. medarbejder omfattet af overenskomsten med Dansk Metal
Malerfagets Kompetence- udviklingsfond MALKOM Der indbetales 0,16% af lønsummen for medarbejdere omfattet af overenskomsten med Malerforbundet i Danmark
Kompetenceudviklingsfonden med HK/Privat Der indbetales 520 kr. pr. år pr. medarbejder omfattet af overenskomsten med HK/Privat
DA/LO-fonden Der indbetales 0,45 kr. pr. time for alle overenskomstansatte medarbejdere.

Feriefond

AutoBranchens ArbejdsgiverForening stiller sig som garant for feriepenge, hvilket betyder, at disse kan blive i AutoBranchens ArbejdsgiverForeningens medlemsvirksomheder.