landingpage_banner_750x150px_sept_2016_jura_koeberet

Køberet

Under dette punkt finder du informationer om en lang række af de forhold du skal være opmærksom på når du sælger en bil. Der er oplysninger om særlige forhold ved udfyldelse af slutsedlen, om hvad der forstås ved garanti og reklamationsret, om hvordan du skal forholde dig ved reklamationer, herunder hvad der forstås ved mangler, og hvad der kan reklameres over. Du finder nærmere beskrivelser og eksempler under de enkelte faner.