Bilag A - vilkår om risikoen for ændrede afgiftssatser