Læs den fælles informationsskrivelse fra F&P og FAI