Certificeringer for medlemmer

Alt om KS 2000-standarden2020-05-25T14:02:30+02:00
Hvad er KS 2000-certificeringen?2020-05-19T13:43:09+02:00

KS 2000 er det mest udbredte kvalitetsstyringssystem inden for autobranchen i Danmark. Systemet er opbygget på en måde, der betyder, at det kan anvendes af flere brancher. Det gælder eksempelvis, hvis virksomheden har en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Karrosseriarbejde
 • Personvognslakering
 • Storvognslakering
 • Rustbeskyttelse
 • Autoglas
 • Plastreparation (under udarbejdelse)
 • Miljøstyring
 • Storvognsopbygning

For nogle virksomhedstyper kan der blive tale om mindre justeringer eller supplementer i forhold til KS 2000-kvalitetsstandarden, og her står AutoBranchens VidenCenter klar med rådgivning.

Sådan hjælper KS 2000 til miljøstyring2020-05-19T13:39:55+02:00

Miljøstyring er at have styr på, hvad der kommer ind og ud af værkstedet, hvordan det belaster miljøet, samt hvad man kan og vil gøre ved det.

Værksteder, der arbejder efter og er certificeret ud fra systemet, er bl.a. forpligtet til årligt at opstille miljøhandlingsplaner, miljømål og udarbejde miljøredegørelser. Medlemsvirksomhedernes miljøredegørelser er offentligt tilgængelige og kan rekvireres via AutoBranchens VidenCenter eller hos det enkelte medlem. Miljøstyring på dit værksted gør en stor forskel. Det betyder blandt andet, at dit værksted:

• Belaster miljøet mindre
• Skaber et bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær
• Får et bedre samarbejde med miljømyndighederne
• Skaber sig et bedre overblik over produktionsforholdene
• Vil opleve lavere produktionsomkostninger og en besparelse på materialer, energi, vand, affaldsbortskaffelse mv.
• Fremstår som et miljøbevidst værksted og derved opnår en positiv effekt hos kunder, naboer og myndigheder.

Sådan styrker KS 2000 din forretning2020-05-04T13:09:28+02:00

Målet med KS 2000 er til stadighed at drive en sund og bæredygtig forretning. Det gælder såvel i forhold til kunder, forsikringsselskaber, forretningsforbindelser, medarbejdere, omgivelserne som andre interessenter i øvrigt. KS 2000 er med andre ord en rammesætning, der giver:

 1. Virksomheden løbende får et godt billede af kvalitetsarbejde.
 2. Virksomheden får et godt indtryk af, hvad der fungerer godt – og hvor der er mulighed for forbedringer.
 3. Udviklingen i kvalitetsarbejdet løbende kan synliggøres over for medarbejderne.
 4. Der er mulighed for at profilere virksomhedens kvalitetsniveau over for kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter.
 5. KS 2000-styregruppen i AutoBranchen Danmark umiddelbart har mulighed for at tilpasse kravene til en KS 2000-certificering.
 6. Der er mulighed for at arbejde systematisk hen imod en KS 2000/ISO 9001-certificering

Hent en fuld oversigt over fordelene ved KS 2000 her.

Bliv el- og hybridbil-certificeret2020-04-24T10:14:07+02:00

Som medlem af AutoBranchen Danmark kan du blive certificeret til at håndtere el- og hybridbiler korrekt og forsvarligt på værkstedet.

Læs mere på denne side og hent guiden (for medlemmer)

Har du spørgsmål? Kontakt os: