landingpage_banner_750x150px_sept_2016_videncenter_bredskab

Beredskab

Hvis uheldet er ude på arbejdspladsen, og der opstår brand, spildes kemikalier, eller en medarbejder falder om, er det vigtigt at have procedurerne på plads, så medarbejderne ved, hvordan de skal agere.

AutoBranchens VidenCenter kan rådgive dig om:

  • Brandsikkerhed
  • Opbevaring af brandfarlige væsker
  • Udarbejdelse af beredskabsplaner
  • Udarbejdelse af miljøtekniske tegninger, zoneklassifikationsplaner og eksplosionssikringsdokumenter (jf. ATEX)

AutoBranchens VidenCenter kan hjælpe dig med:

  • Vurdering af tilbud på ventilation, kabiner og lignende
  • Forhandling med myndigheder fx før, under og efter tilsyn (Arbejdstilsynet, kommuner, beredskab etc.)
  • Afgivelse af styrevejledning jf. krav i ”kræftbekendtgørelsen”

AutoBranchens VidenCenter afvikler temamøder for medlemmer, myndigheder, lokale netværk med videre.

Vedhæftninger: ATEX-bestemmelserne