Erhvervsministeriet har den 28. december 2017 udsendt en ny samlet prismærkningsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af en række ældre bekendtgørelser og den rummer en rækker punkter som er væsentlige for sælgere af motorkøretøjer.

Som noget nyt skal der fremover skiltes med priser inklusiv leveringsomkostninger, når der skiltes og annonceres med priser på motorkøretøjer. Det vil sige, at der fremover skal oplyses en samlet pris, uden at leveringsomkostningerne er specificeret. Beløbet, som for nye biler er 3980 kr. i 2018, skal derfor inkluderes i såvel den skiltede som den annoncerede salgspris. For denne del af bekendtgørelsen er der efter pres fra branchen indført en overgangsbestemmelse, således at denne bestemmelse, som findes i bekendtgørelsens § 13 stk. 1. først har virkning fra den 1. april 2018, hvor resten af bekendtgørelsen som sådan allerede er trådt i kraft den 1. januar 2018. Disse prisoplysninger vil gælde både for nye og brugte personbiler, varebiler indtil 2000 kg totalvægt samt motorcykler og scootere. Campingvogne er ligeledes omfattet. Det kan ikke direkte læses i bekendtgørelsen, at priserne skal indeholde leveringsomkostningerne ud over, at det er anført i § 13 stk. 1, at der ”ved tydelig skiltning

[skal] gives oplysning om køretøjets mærke og model samt salgsprisen”. På baggrund af en EU-dom og EU’s prismærkningsdirektiv betyder det dog, at salgsprisen skal indeholde leveringsomkostninger. Det fremgår også af § 9, at det på samme måde skal angives ved annoncering og i markedsføringsmateriale, hvilket altså betyder ved enhver form for annoncering for såvel nye som brugte motorkøretøjer.

Der er imidlertid også et par andre væsentlige skærpelser i bekendtgørelsen. Det fremgår af § 13 stk. 3, at for brugte køretøjer skal der udover prisoplysningerne også gives oplysning om 1. registreringsår. Endvidere skal der gives oplysning om fabrikationsåret, såfremt den erhvervsdrivende kender eller burde kende dette. Begge punkter er en væsentlig skærpelse af de hidtidige regler og praksis i branchen. Det første punkt betyder, at der ved annoncering altid skal angives det korrekte første registreringsår for en brugt bil. Man kan altså ikke blot angive 1/1 xxxx (året efter), som nogle har haft for vane. Det andet punkt betyder, at man skal oplyse køretøjets fabrikationsår, hvis sælger kender eller burde kende dette. Hvordan det i praksis vil blive fortolket, er indtil videre uvist, men en skelen til to højesteretsdomme fra 2012 kan indikere, at man som nybilsforhandler ”burde kende” fabrikationsåret for et køretøj af ”eget” mærke, men ikke for andre mærker. Brugtbilhandlere vil derfor næppe blive pålagt denne burde-viden, men det vil på sigt være praksis, der kommer til at afgøre disse spørgsmål.

Disse to skærpelser, der som sagt fremgår af § 13 stk. 3, er IKKE omfattet af overgangsbestemmelsen og har derfor allerede nu virkning, eftersom bestemmelsen er trådt i kraft 1. januar 2018.

Selve prismærkningsbekendtgørelsen kan læses her.