Home » Medlemsfordele

Fordele ved AutoBranchens ArbejdsgiverForening – ABAF

ABAF er en søsterorganisation til AutoBranchen Danmark, og vi adskiller os fra andre af markedets arbejdsgiverforeninger ved eksklusivt at repræsentere autobranchen. Det vil sige, at vi er 100 % specialiserede i de udfordringer, vore medlemmer møder i deres hverdag, som aktører i autobranchen, og vi skal ikke tage hensyn til andre brancher i vores politikudvikling.

Vi adskiller os endvidere ved, at vi bygger på et full-servicekoncept, hvilket betyder, at vi – ud over den generelle telefoniske rådgivning og retssagsførelse, også udfærdiger alle typer af ansættelsesretlige skrivelser fra opsigelser til fratrædelsesaftaler, advarsler og ansættelseskontrakter. Vi er specialister i overenskomsterne for både mekanikere og vognmalere såvel som overenskomstansatte funktionærer og medarbejdere ansat på individuel kontrakt. Man kan ringe til vore advokater/jurister direkte eller bede om et møde, uden først at skulle igennem en hotlinefunktion.

Endelig adskiller vi os fordi, at vi på grund af vore synergieffekter med AutoBranchen Danmark kan tilbyde et medlemskab, som trods den høje service, er væsentlig billigere end vore konkurrenters. Et medlemskab i ABAF koster kun 0,17 % af bruttolønsummen excl. ejere/direktører, mens det i konkurrerende arbejdsgiverforeninger koster 0,24 %.

Du kan downloade eller læse mere om, hvad ABAF tilbyder, og hvilke fordele og ydelser et medlemskab indebærer for dig og din virksomhed i vores velkomstfolder.