Med reformen af bilafgifterne i december 2020 er der for første gang i mange år skabt ro og forudsigelighed om bilafgifterne. Afgifterne sikrer, at elbiler og andre nulemissionsbiler betaler ingen eller en meget lavere registreringsafgift helt frem mod 2035. Afgiften optrappes løbende særligt for pluginhybridbiler, hvilket sikrer, at det gradvist bliver mere attraktivt at vælge en elbil frem for en pluginhybridbil.

AutoBranchen Danmark arbejder for:

  • At bilafgifterne ikke ændres før 2025.
  • At genberegning af firmabiler afskaffes, da grønne firmabilister oplever uhørte forhøjelser af deres beskatning.
  • At sikre Motorstyrelsen tilstrækkelige ressourcer til at administrere bilafgifterne og føre målrettet kontrol med de brodne kar i branchen.

Læs mere om de nye bilafgifter
i vores store tema-univers: