Virksomheder skal have et retligt grundlag for at behandle personoplysninger. Et retligt grundlag kunne være et samtykke.

Det og en række andre regler skriver Datatilsynet og Justitsministeriet om i to nye vejledninger, som netop er udkommet. Den ene om samtykke. Den anden om dataansvarlig og databehandler.

Vejledning om samtykke

I vejledningen om samtykke findes en kort introduktion til reglerne og flere eksempler på brugen af samtykke.

Der er mange krav for, at et samtykke er gyldigt og det er virksomheden, der indhenter samtykket, som har ansvaret. Derfor er det vigtigt, at alle krav overholdes.

Vejledningen omtaler også, hvordan en person skal have mulighed for at tilbagekalde et samtykke, han eller hun tidligere har givet.

Vejledningen indeholder desuden en tjekliste, hvor virksomheder kan se, om de overholder kravene i persondataforordningen.

Vejledningen kan læses her 

Vejledning om dataansvarlig og databehandler

Her kan der læses om, hvad forskellen er på en dataansvarlig og en databehandler, hvad virksomheder kan gøre i praksis, og en hjælp til vurderingen af, om du er dataansvarlig eller databehandler.

Vejledningen indeholder endvidere en opsummering af de principper, som virksomhederne skal være bekendt med efter at have læst vejledningen.

Vejledningen kan læses her

AutoBranchen Danmark har tidligere produceret et samtykke dokument og en folder, som beskriver reglerne.

Husk AutoBranchen Danmarks dokumenter:

  • AutoBranchen Danmark har udarbejdet samtykker til brug for modtagelse af direkte markedsføring
  • AutoBranchen Danmark har udarbejdet en folder, hvor du bl.a. kan læse mere om andre behandlingsgrundlag. Folderen indeholder ligeledes praktiske eksempler og reglerne om markedsføring.
  • Dokumenterne kan hentes her: https://autobranchendanmark.dk/jura/autojura/persondata/