ABDK høringssvar juni 2020 Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte motorkøretøjer