Transportkommissionen delrapport 2 indeholder en lang række anbefalinger til at bygge en infrastruktur til opladning af elbiler og hybridbiler i Danmark.

Hovedpointer:

  • Behov for godt 900 nye ladepunkter langs det offentlige vejnet frem mod 2030.

  • Offentlige etableringsomkostninger for 908 mio. kr. frem mod 2030.

  • Kommuner og stat skal arbejde tæt sammen med private aktører.

  • Udbudsrunder skal sikre effektiv udbredelse af ladestandere i hele landet.

  • Fast elafgift på 0,8 øre pr. kWh, der skal harmonisere priserne på området.

  • 75% af danskerne har mulighed for at opsætte deres egen ladestander i eksempelvis en carport.

  • 25% af danskerne har er afhængig af en offentlig ladestander foran eller tæt på deres lejligheder.

Rapporten:

Læs den fulde rapport her

Læs mere i vores tema-univers: