Uddannelse og arbejdskraft

Uddannelse og arbejdskraft2020-09-23T11:22:12+02:00
Danmark vil mangle faglærte om få år2020-01-28T15:27:34+01:00

Danmark vil mangle 60.000-70.000 faglærte i 2025. Det er et problem for autobranchen, som er afhængig af faglært arbejdskraft. Der bliver brug for flere mekanikere, autolakerere, karrosseriteknikere m.fl. på fremtidens arbejdsmarked.

Derudover er der i disse år stor konkurrence om de dygtige unge til skibsindustrien, vindmølleindustrien og andre sektorer, som kræver en høj teknisk faglighed, da maskinerne i stigende grad bliver mere specialiserede og udfordrende datamæssigt.

Flere unge på erhvervsskolerne2020-01-28T15:29:48+01:00

Vi har brug for at kunne tiltrække flere unge til erhvervsskolerne og bedre synliggøre uddannelses- og karrierevejene i autoindustrien.

Men interessen skal vækkes allerede i folkeskolen. Derfor har AutoBranchen Danmark indledt et samarbejde med Dansk Automobil Sports Union (DASU) med projektet ”Hestekræfter på skoleskemaet”. Folkeskoleelever fra 7.-10. klasse får i et 4 ugers forløb indblik i autobranchen.

På en gokartbane skal eleverne løse forskellige opgaver, såsom at samle en motor, udregne CO2 og hastighed og lave samarbejdsøvelser. I de efterfølgende timer i matematik, idræt, dansk, geografi mv. bruger de det indsamlede materiale og løser opgaver. Det giver en indsigt i branchen med det formål, at flere unge bliver opmærksom på, at jobmarkedet med biler i dag er højteknologisk og kræver både arme og hjerne skruet godt på.

Der skal også gøres en indsats for at tiltrække flere kvinder til uddannelserne. Kun ca. hver tiende ansat i autobranchen er en kvinde. Der er stort behov for at kunne tiltrække flere kvinder for at kunne rekruttere bredere.

Men både branchen og erhvervsuddannelserne har store vanskeligheder ved at tiltrække kvinder, som i høj grad skyldes, at det traditionelt er et mandsdomineret område. Men ved at gøre en ekstra indsat for at tiltrække kvinder og med overgangen til grønne og digitale biler, vil branchen blive mere attraktiv for begge køn. Der er behov for at kunne tiltrække begge køn for at løse udfordringen om arbejdskraft.

Autobranchen har brug for flere kvinder2020-01-28T15:32:44+01:00

Kun hver tiende ansat i autobranchen er en kvinde inklusiv i de administrative funktioner. Derfor skal der gøres en større indsats for at tiltrække flere kvinder til autobranchen.

Med en mandsdomineret branche, der vil mangle arbejdskraft i fremtiden, er det vigtigt at få flere kvinder ind i branchen. Der er brug for arbejdskraften, men flere kvinder i branchen vil også udfordre normerne og kreativiteten i branchen, som kan sikre en bedre og mere effektiv autobranche.

AutoBranchen Danmark gennemfører i samarbejde med erhvervsskoler over hele landet trivselsundersøgelser, der bl.a. sigter på at fastholde kvinder på erhvervsuddannelserne gennem god trivsel.

Praktikplads-krav skader erhvervsuddannelser2020-06-10T13:57:12+02:00

Politiske forslag om praktikpladskrav, også kendt som dimensionering, samt kvoter på erhvervsskolerne skader erhvervsuddannelserne. Hvis man dimensionerer auto-uddannelserne, kommer der en adgangsbegrænsning på Grundforløb 2, så elever ikke kan begynde på uddannelsen uden en praktikplads. Det kan resultere i, at færre unge vælger eller kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Erfaringen siger nemlig at elever, som begynder på Grundforløb 2 uden en praktikplads fra starten af med stor sandsynlighed alligevel får en aftale undervejs.

I 2017 arbejdede AutoBranchen Danmark hårdt for at sikre frit optag på autolakereruddannelsen, som ellers var blevet underlagt praktikplads-krav. Hvis det arbejde ikke var lykkedes, ville uddannelsen med stor sandsynlighed være blevet lukket i dag. Der er brug for at tiltrække flere faglærte og ikke stille unødvendige forhindringer op.

Opsummering om uddannelse og arbejdskraft2020-06-10T14:00:34+02:00
  • Unge skal allerede i folkeskolen præsenteres for mulighederne i autobranchen. AutoBranchen Danmark arbejder bl.a. for det gennem et samarbejde med Dansk Automobil Sports Union.
  • Der skal etableres et stærkere samarbejde mellem virksomheder og skoler, så de unge får lettere ved at få en praktikplads.
  • Flere kvinder skal ind i autobranchen. Det arbejder AutoBranchen Danmark bl.a. for ved at sikre trivsel på erhvervsskolerne og fremhæve kvindelige rollemodeller.
  • Karrierevejene i branchen skal synliggøres for de unge gennem projekter og rollemodeller. Det vil øge ansøgningerne til erhvervsuddannelserne.
Go to Top