landingpage_banner_750x150px_sept_2016_udannelse_bilsaelger

Bilsælgertrainee

Ønsker du selv at uddanne dine nye salgskonsulenter?

Du har måske en mekaniker, der skal over i salgsafdelingen, eller en ny medarbejder med en salgsbaggrund fra en helt anden branche? Så er dette branchegodkendte traineeuddannelsesforløb noget for jer!

Den nye trainee ansættes typisk i et 2-3 årligt oplæringsforløb, og i denne periode gennemføres de fastlagte syv moduler. 50-60 salgstrainees gennemfører årligt uddannelsen.

Siden 2012 har AutoBranchen Danmark i samarbejde med Business College Syd, Mommark, og andre fra branchen gennemført 1-2 bilsælgerhold årligt. Uddan­nelsesforløbet skal hjælpe branchen med at rekrut­tere, omskole og uddanne interne og nye medarbej­dere. Det er ikke afgørende, om deltageren har flere års erfaring med bilsalg, eller blot har været ansat i 1-2 måneder – til gengæld skal hans/hendes motivation og talent være på plads

Udgangspunktet i din virksomhed

Uddannelsesforløbet baserer sig på et tæt samarbejde

mellem deltageren, din virksomhed og skolen. På sko­len inddrager deltagerne sin forretnings daglige udfor­dringer i løsningen af projekter og opgaver. Deltageren bliver undervist af brancheerfarne undervisere og får desuden besøg af gæsteundervisere og oplægsholde­re fra branchen, der tilfører uddannelsesforløbet spe­cialiseret viden om aktuelle emner og problemstillinger.

Gæsteundervisere er bl.a.

 • Direktør, Bo Jakobsen, Santander Consumer Bank
 • Direktør, Jesper Ratza, Autoproff
 • Direktør, Jakob Byskov, Byskov Biler
 • Seniorkonsulent, Jens Rytter, Biltorvet
 • Konsulent, Klaus Jakobsen, DBI-IT, Bilstatistik
 • Advokat, Lars Ellegaard, AutoBranchen Danmark

+ flere aktuelle og relevante oplægsholdere

Netværk i fokus

I løbet af uddannelsesforløbets moduler bor deltageren

på skolen og får dermed de bedste forudsætninger for at opbygge et stærkt netværk med de andre trainees. Der er ofte aftenaktiviteter, som giver mulighed for at fortsætte de faglige erfaringsudvekslinger i en social sammenhæng.

Et spændende år

Uddannelsesforløbet består af en række moduler af fire-fem dages varighed og strækker sig over 12-13 måneder. Traineen afslutter forløbet med en selvvalgt salgspsykologisk-opgave, som skal forsvares ved en mundtlig eksamen. Bestået eksamen udløser 10 ECTS-point, og deltageren er således klar til videreud­dannelse på akademi-niveau.

Deltageren lærer bl.a. om:

 • Personligt salg og teknikker
 • Personprofiler og DISC
 • Telefonsalg og CRM
 • Leasing og finansiering
 • Lovgivning og økonomi
 • Markedsføring og handleplan
 • Spacemanagement og nøgletal
 • Salgspsykologi

Uddannelsesforløbet er tænkt som et sammenhængen­de forløb inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelagte undervisning. Forløbet består af en række individuelle AMU-fag samt en separat AU-eksamen, som man kan tilmelde sig som privatist. Forløbet og sammenstyknin­gen af fag er ikke en obligatorisk eller lovbestemt pak­keløsning.

Priser

Det branchegodkendte uddannelsesforløb giver mulig­hed for lønrefusion. Derfor kan traineen reelt deltage i uddannelsesforløbet for et meget beskedent beløb.

Se mere på www.autouddannelser.dk

Hent folderen her.