landingpage_banner_750x150px_sept_2016_teknisk_autolakerer

Autolakerer/vognmaler

Kunne du godt tænke dig at blive autolakerer/vognmaler? Uddannelsen tages på teknisk skole, hvilket betyder at der veksles mellem skoleophold og praktikperioder. Den tager 3½ år og afsluttes med en svendeprøve.

Vælger du at blive autolakerer, er det arbejde, du udfører, synligt for enhver. Både når biler fremstilles, og når de får rettet buler ud, er autolakereren sidste led i kæden til det endelige resultat. Det er særligt vigtigt, at lakeringen er i orden, fordi det er den, alle ser. Du arbejder med alle typer af køretøjer. Og du kan let også sprøjtemale andre ting som fx møbler. Bredden i uddannelsen betyder, at jobmulighederne er gode.

Fordi dit arbejde er synligt for alle, er det vigtigt, at du er grundig. Forarbejdet med at slibe, spartle og fylde kan tage lang tid. Afdækningen af fx vinduer skal være omhyggelig, så der ikke kommer maling på dem. Farverne skal blandes, så du får præcis den nuance, som bilen i øvrigt har. Det sker, at fabrikkens farvekoder ikke er helt rigtige, og i den situation er det op til dig at finde ud af, hvordan du får den korrekte nuance frem. Det kan indebære en del ventetid, fordi farven skal tørre, inden du kan vurdere, om du har ramt rigtigt. Derfor er den en god idé, hvis du er en forholdsvis tålmodig person, hvis du vil være autolakerer. Du skal også være god til at høre efter, når kunden og du aftaler, hvad der skal laves, fordi det både er dyrt og besværligt at lave arbejdet om. Derudover skal du være i stand til at arbejde hurtigt og selvstændigt, fordi du hurtigst mulig skal indgå i værkstedets daglige arbejde.

Uddannelsen til autolakerer/vognmaler kan kun tages på Malerskolen, der hører under Silkeborg Tekniske Skole, da det kræver nogle helt særlige faciliteter at uddanne autolakerer/vognmaler, fx sprøjtekabiner.

Praktik

Praktikken foregår på den måde, at du bliver ansat som elev i en virksomhed. Du er selv ansvarlig for at skaffe en praktikplads, men skolen hjælper dig gerne. Læs mere om at finde en praktikplads på www.praktikpladsen.dk. Du kan også læse mere på Malerfaget faglige Fællesudvalgs hjemmeside her.

Før du starter i praktik, skal der laves en uddannelsesaftale. Det er en kontrakt, der beskriver de pligter, som du og virksomheden har over for hinanden.

I praktiktiden er du med til at løse alle de daglige arbejdsopgaver i virksomheden. Du arbejder tæt sammen med de udlærte vognmalere, og på den måde bliver du gradvis lært op i faget. Du får løn under uddannelsen lige fra den dag, du starter i praktik.

Skoleperioder

I skoleperioderne bygger du videre på det, du har lært i praktikvirksomheden. Du bruger både hænderne og hovedet i de perioder, hvor du går på teknisk skole. Undervisningen er i høj grad bygget op omkring praktiske øvelser og opgaver. Du får masser af ny viden om fagets redskaber og teknikker, og samtidig lærer du at bruge dem i praksis. Du arbejder med fag, som er relevante for din fremtid som vognmaler. Ud over de obligatoriske fag har du også valgfag, hvor du selv bestemmer, hvad du vil fordybe dig i. Valgfag kan f.eks. være datalære, idræt, matematik eller psykologi.

Du vælger selv, om du vil starte din uddannelse med praktik eller skoleophold. Dog skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at kunne starte med praktik. Har du endnu ingen praktikplads, kan du gå i gang med uddannelsen ved at tage den skoleperiode, som varer 10 eller 20 uger.