landingpage_banner_750x150px_sept_2016_teknisk_pladesmed

Pladesmed

Karrosseriuddannelsen giver en grundlæggende viden om at bygge og reparere karrosserier til personbiler, varevogne, lastvogne og busser. Du lærer at arbejde i forskellige materialer som stål, letmetal, aluminium og plast.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du bl.a. undervisning i fag om opretning af karrosseridele, fremstilling af reparationsstykker og teknisk tegning.

Men du skal også have fag som miljø, el-lære og førstehjælp.

Du kan afslutte som karrosserismed eller karrosseritekniker med speciale i opretning eller bygning af pladedele.

Som karrosserismed lærer du at oprette beskadigede dele, fremstille nye dele og vurdere omfanget af skader på store og små biler.

På hjemmesiden www.elevplan.dk kan du læse mere om de enkelte fag på uddannelsen.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen.

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, da der er mange om pladserne, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Der er mulighed for at komme i skolepraktik.

Læs mere om at finde en praktikplads på www.praktikpladsen.dk.