landingpage_banner_750x150px_sept_2016_udannelse_handelsudd

Handelsuddannelsen

Elev på reservedelslageret, værkførerkontoret eller i salgsafdelingen

Ønsker I fagligt uddannede medarbejdere nu og i fremtiden?

Hvorfor vente på, at den uddannede medarbejder finder vej til jeres virksomhed? Ved at uddanne egne elever sikrer I jer kompetente medarbejdere nu og i fremtiden. Medarbejdere, der er opdaterede på den faglige viden og kunnen, der hører til jobbet.

Vi starter nye hold 4 gange årligt.

En handelselev gennemfører handelsuddannelsen med specialet salg og brancheretning AUTO, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Business College Syd, Mommark Handelskostskole, er den skole i landet, der uddanner flest handelselever inden for auto. Her kan de erhverve sig de faglige specialkompetencer, som jobbet i en handelsvirksomhed i autobranchen kræver.

Specialet Salg, Autouddannelsen er en vekseluddannelse, og er opbygget i en fleksibel struktur, hvor virksomhed, elev og skole har mulighed for at kombinere flere af teoriuddannelsens fag, så de passer bedst muligt til den enkelte praktikaftale og dermed til det samlede uddannelsesforløb. Se grafisk fremstilling af specialefagsstrukturen i uddannelsens hovedforløb på bagsiden.

De bundne specialefag salgsplanlægning, personligt salg og produktkendskab gennemfører vi på 3 x 14 dage i Mommark.

Man skal vælge 3-5 valgfag. Repræsentanter fra branchen anbefaler følgende 4 valgfag. Logistik, indkøb, space-management og enten præsentationsteknik eller kommunikation via elektroniske medier.

Se mere på www.autouddannelsen.dk