landingpage_banner_750x150px_sept_2016_udannelse_akademiudd

Lederuddannelse for eftermarkedet

EN SKRÆDDERSYET UDDANNELSE PÅ AKADEMINIVEAU DU KAN BRUGE DIREKTE I DIN HVERDAG

Få en uddannelse, der er målrettet 100% til eftermarkedet i autobranchen.

Uddannelsen er tilrettelagt til dig, som allerede er leder i eftermarkedet eller aspirerer til at blive det.

Undervisningen giver dig både praktiske værktøjer og brugbare teorier, du kan omsætte direkte til at løse de udfordringer, du oplever i dit daglige arbejde specifikt indenfor eftermarkedet.

Bliv klædt på med en praksisnær uddannelse, der giver dig:

  • Redskaber til at navigere i en branche, der er 
præget af stærk og stigende konkurrence
  • Selvindsigt i din egen rolle og ledelsesstil
  • Praktisk anvendelige teorier koblet til din 
dagligdag – som du kan bruge med det samme
  • Et godt netværk med dine kollegaer i autobranchen

UDBYTTE

Du bliver bedre til at skabe værdi for kunderne, og resultater på bundlinjen i eftermarkedet. Du lærer at lægge en strategi, som overstiger din målgruppes forventninger.

OPDATERET VIDEN

Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem KEA Kompetence og AutoBranchen Danmark, og 
er derfor altid opdateret i forhold til eftermarkedet i autobranchen. Vi inddrager specialiserede fagpersoner, som opdaterer din viden omkring overenskomstlige udfordringer ved ABDKs Arbejdsgiverforening, førerløse biler ved Bosch, sikkerhedssystemer, Connected Cars, digitalisering m.v.

ADGANGSKRAV

Du har en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse og minimum to års erhvervserfaring.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen strækker sig over et 3-årigt forløb. Akademiuddannelsen består af 6 moduler. Du kan tage et enkelt modul eller hele uddannelsen.

GODKENDT OG KOMPETENCEGIVENDE

Uddannelsen er godkendt og giver i alt 60 ECTS point. Hvert modul på 10 ECTS point består af tre seminarer á to dages varighed.

FAG

Uddannelsen består af 6 fag, og starter med modul 1: Ledelse i praksis.

Du tilmelder dig modulerne et ad gangen under det pågældende modul, der løbende opdateres med datoer og tilmeldingslink.

  • Modul 1: Ledelse i Praksis (10 ECTS)
  • Modul 2: Organsation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
  • Modul 3: Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
  • Modul 4: Lean ledelse i praksis (10 ECTS)
  • Modul 5: Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
  • Modul 6: Afgangsprojekt (10 ECTS)

HVOR MANGE DAGE SKAL JEG VÆRE VÆK

Ved 10 ECTS-fag skal du være 6 dage på skolebænken og det forløber over 3 moduler x 2 dage inkl. en overnatning pr. gang/modul. Dvs. 3 overnatninger pr. 10 ECTS-fag og modulerne afvikles over ca. 8 uger inkl. mundtlig eksamen.

PRIS

18.500 kr. pr. modul som svarer til 10 ECTS point. Prisen er incl. overnatning og forplejning

HVAD ER INKLUSIV I PRISEN

Prisen er ”all inclusive”, du behøver bare at møde op – vi har tænkt på det hele. Prisen indeholder undervisning, bøger, materiale, mapper, eksamensafgift, overnatning og fuld forplejning – morgenmadsbuffet, frokostbuffet inkl. én sodavand, middag med 2 retter inkl. 2 genstande, kaffe, the, frugt og kage. Yderligere information tilgår ved tilmelding.

Klik her for at hente brochure