landingpage_banner_750x150px_sept_2016_udannelse_lederudd

Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU)

Bliv leder i autobranchen

Er du nyudnævnt leder? Har du lederambitioner, eller føler du, at du har brug for eller lyst til en lederuddannelse?

Så er GLU – en Danmarks bedste lederuddannelser – noget for dig!

Brugbare værktøjer til dit daglige arbejde

AutoBranchen Danmark har i samarbejde med Business College Syd, Mommark og andre i branchen skræddersyet denne uddannelse med fokus på lederrollen, hvor du får konkret træning og inspiration til din daglige personaleledelse.

Netværk i fokus

På uddannelsen møder du andre ledere fra virksomheder inden for autobranchen, hvor en bred erfaringsudveksling, kvalificeret sparring og etablering af et udbytterigt netværk er i højsædet.

Led rigtigt

God ledelse er lettere sagt end gjort. På uddannelsen lærer du, hvordan du leder dine medarbejdere bedst muligt, så I sammen når jeres mål. Du lærer blandt andet:

 • at blive mere bevidst om ledelse
 • hvad god ledelse er, og hvordan du bliver en god leder
 • hvad den ”rigtige” lederstil er, og hvordan du anvender ledelsesværktøjer i forskellige situationer
 • hvordan du kommunikerer klart og håndterer konflikter optimalt
 • hvordan du får styr på din egen tid som leder og planlægger dig ud af problemer
 • hvordan du opbygger netværk blandt andre ledere i autobranchen

Din dagligdag i centrum

Undervisningen tager udgangspunkt i udfordringerne på din arbejdsplads. Derfor tilrettelægges den som en kombination af teori, gruppearbejde og praktiske øvelser med henblik på at relatere teori og øvelser til dit arbejdsliv. Diskussioner, erfaringsudveksling, tests, spil og cases – direkte fra autobranchen – er også en del af undervisningen.

13 eller 20 dage

Uddannelsen består af en række moduler à 2-3 dages varighed og strækker sig hen over 9 måneder. En række brancheerfarne undervisere guider dig igennem de forskellige emner.

 • Modul 1:                  Lederens rolle og personprofil
 • Modul 2:                  Kommunikation
 • Modul 3:                  Konflikthåndtering
 • Modul 4*:                Værdiskabende mersalg
 • Modul 5:                  Situationsbestemt ledelse
 • Modul 6*:                Nøgletal, optimering og LEAN
 • Modul 7:                  Innovation og medarbejderinvolvering

Moduler markeret med * er ikke obligatoriske og kan fravælges.

Uddannelsesforløbet er tænkt som et sammenhængende forløb inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelagte undervisning. GLU består af en række individuelle AMU-fag. Forløbet og sammenstykningen af fag er ikke en obligatorisk eller lovbestemt pakkeløsning.

Priser

Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) giver mulighed for lønrefusion. Derfor kan du reelt tage uddannelsen for et meget beskedent beløb.

Se mere på www.autouddannelsen.dk

Hent folderen her.