Arbejdskraftsmangel kan afhjælpes ved at få flere til at gennemføre uddannelse

Hent faktaark som PDF

Ledigheden i autobranchen er lav, og mangel på arbejdskraft er udbredt. Antallet af lærepladser er stigende, men der er stadig for mange, der ikke gennemfører deres uddannelse.

Autobranchen har ligesom andre brancher mangel på kvalificeret arbejdskraft. En af måderne at afhjælpe arbejdskraftsmanglen er ved at uddanne flere.

Det er positivt, at et stigende antal virksomheder i AutoBranchen Danmarks seneste medlemsundersøgelse har indikeret, at de er parate til at tage flere lærlinge. Antallet af lærepladser er steget med cirka 10 procent det seneste år, hvis man ser på personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker og autolakerer. Bedst ser det ud for karrosseriteknikerne, hvor lærepladserne er steget med 20 procent siden maj 2021, mens autolakererne kun er steget med 3 procent.

Samtidig er der i autobranchen et stort potentiale for at tiltrække flere kvinder, som pt. udgør lidt over 12 procent af arbejdsstyrken. Det kan ske både via efteruddannelse og ved at gøre uddannelserne mere attraktive for kvinder.

Frafaldet på uddannelserne i autobranchen er for højt. Selvom antallet af optagede og uddannede ikke kan sammenlignes direkte, er tallene herunder en indikation af, at uddannelserne har for stort frafald, hvilket fx kan afhjælpes med yderligere investeringer i uddannelse.

Mange begynder senere på uddannelserne

En tredjedel af lærlinge på autolakereruddannelsen og en fjerdedel på karrosseriteknikeruddannelsen er 25 år eller ældre. Mellem 40 og 50 procent af eleverne på autolakerer-, karrosseritekniker- og personvognsmekanikeruddannelserne er ældre end 20 år, hvilket viser potentialet for at oplyse unge om uddannelserne tidligere i deres skolegang. Til sammenligning er 93 procent af gymnasieeleverne yngre end 18 år, når de begynder i 1.g.

Hent faktaark som PDF