Danmark på vej mod (mindst) én million grønne biler i 2030

Hent faktaark som PDF

Den grønne omstilling af danskernes biler er i fuld gang. Den politiske målsætning på én million grønne biler i 2030 ser for nuværende ud til at blive indfriet, mens elbilerne sælger så godt, at der muligvis vil kunne være én million rene elbiler i 2030.

Bilparken består i dag af:

  • Knap 2,8 millioner personbiler, hvor hovedparten drives af fossile brændstoffer.
  • 180.000+ grønne biler (6,5 procent af bilparken)

Ottedobling af elbiler i valgperioden

Da sidste folketingsvalg blev afholdt d. 5. juni 2019, var der 11.934 elbiler og 7.048 pluginhybrider, i alt 18.982 opladelige biler. I løbet af valgperioden er antallet af elbiler godt ottedoblet, mens antallet af pluginhybrider er 13-doblet. Til sammenligning var der på verdensplan 16,5 millioner opladelige biler ultimo 2021 – en tredobling i forhold til 2018.

Ifølge Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2022 vil der være over én million grønne biler på vejene i 2030 (740.000 elbiler og 270.000 plug-in hybridbiler). Der sælges i øjeblikket så mange elbiler, at Danmark kan nå én million rene elbiler i 2030, hvis udviklingen fortsætter, viser analyser.

Udviklingen vil blive forstærket af, at EU har besluttet, at alle nye person- og varebiler fra 2035 skal være nulemissionsbiler. Flere bilproducenter vil inden 2030 stoppe udviklingen af nye benzin- og dieselbiler.

Flertallet vil køre elbil i 2030

De fleste danske bilister forventer, at deres bil i 2030 vil være en elbil. Det viser en meningsmåling foretaget af Voxmeter for AutoBranchen Danmark. Her svarer 52 procent, at de forventer, at deres bil i 2030 vil være en elbil. 17 procent svarer, at de forventer at have en benzinbil, mens 5 procent forventer, at de vil have en dieselbil. 26 procent svarer ”ved ikke”. Hvis bilparken har samme størrelse som i dag, vil der være langt over én million elbiler på vejene, hvis danskernes forudsigelser holder stik.

To tredjedele af bilforhandlerne i AutoBranchen Danmarks seneste kvartalsundersøgelse fastslår, at de kunne sælge flere elbiler, hvis udbuddet af elbiler var større. Over 40 procent af respondenterne svarer, at de kunne sælge enten 25 eller 50 procent flere elbiler. Samtidig volder manglen på ladestandere problemer, idet kun 9 procent af forhandlerne er tilfredse med ladeinfrastrukturen i deres lokalområde og 66 procent angiver mangel på ladestandere som en udfordring ved salg af elbiler.

Producenterne introducerer løbende nye elbiler. Ifølge FDM kommer der i 2022 over 30 nye elbilsmodeller til Danmark.

Hent faktaark som PDF