Mangel på ladestandere kan lægge dæmper på elbilssalg

Hent faktaark som PDF

Antallet af elbiler er mangedoblet i løbet af de seneste år. Men udbygningen af ladeinfrastrukturen er ikke fulgt med i samme tempo, selvom der også er kommet mange flere ladepunkter.

I marts 2022 var der ifølge Transportministeriet cirka 6.000 offentligt tilgængelige ladepunkter i Danmark, hvilket er en fordobling i forhold til udgangen af 2020.

Antallet af elbiler pr. ladepunkt er således steget fra fire i 2018 til 11 i løbet af 2021 til 14 ultimo 2021 og 12 marts i 2022. For opladelige biler som sådan var antallet 30 pr. ladepunkt ved årsskiftet.

Danmark lever ikke op til EU-anbefaling

Et EU-direktiv anbefaler, at antallet af opladelige biler pr. ladepunkt ikke må overstige 10. Dette mål er Danmark meget langt fra at leve op til.

Det internationale transportfokuserede-interesseorganisation Transport & Environment anbefaler, at der i 2020 var 40 opladelige biler pr. hurtiglader og 80 opladelige biler pr. hurtiglader i 2025. Ved indgangen til 2022 var der i Danmark cirka 212 opladelige biler pr. hurtig- og lynlader.

Samlet set lever Danmark ikke op til anbefalingerne for udbredelsen af ladepunkter.

Mangel på ladestandere skræmmer

En meningsmåling foretaget af Voxmeter for AutoBranchen Danmark viser, at manglen på ladestandere er den anden vigtigste årsag, ud af seks, til, at danskerne vil afholde sig fra at købe en elbil. Selv bilens pris er mindre afskrækkende for danskerne end manglen på ladestandere. Det problem genkendes også af landets bilforhandlere, der i AutoBranchen Danmarks seneste medlemsundersøgelse angiver ladestandere som en af de primære udfordringer ved salg af elbiler:

  • Kun 9 procent af forhandlerne er tilfredse med ladeinfrastrukturen i deres lokalområde.
  • 66 procent angiver mangel på ladestandere som en udfordring ved salg af elbiler.

Initiativer vurderes som utilstrækkelige

Folketinget har foreløbig truffet flere initiativer til sikre et tilstrækkeligt antal ladestandere, herunder:

  • Aftale om 630 ladestandere langs statsvejene frem mod 2030.
  • Kommunal mulighed for at yde tilskud til opsætning af ladestandere.
  • Regelforenkling for opsætning af ladestandere i kommunerne.

Målet om 630 ladestandere har mødt kritik fra flere sider og vurderes som utilstrækkeligt.

Hent faktaark som PDF