Historiske salgstal for grønne biler

Elbiler – nyregistreringer

2021: 24.912

2020: 14.227

2019: 5.521

2018: 1.545

2017: 699

2016: 1314

2015: 4311

2014: 1567

2013: 534

2012: 529

Kilde: Bilstatistik.dk

Pluginhybrider – nyregistreringer

2021: 40.461

2020: 18.240

2019: 3884

2018: 3126

2017: 621

2016: 572

2015: 417

2014: 90

2013: 10

2012: 12

Kilde: Bilstatistik.dk