Bilforhandlere

1. oktober udelukkes dieselbiler uden partikelfilter i 5 byer

75.000 dieselbiler vil til oktober få en bøde for at køre ind i landets fire største byer, hvis de ikke får eftermonteret et partikelfilter forinden.  

De fem miljøzonekommuner har besluttet at skærpe kravene i deres miljøzone for at sikre renere luft til deres indbyggere. Det betyder, at dieseldrevne personbiler skal have et partikelfilter for at køre lovligt i miljøzonen i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg fra den 1. oktober 2023.  

Ifølge AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg, er det en beslutning, der har været længe undervejs.  

”Det er godt to år siden, at Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten aftalte at give kommunerne mulighed for at forbyde dieselbiler uden partikelfilttre i miljøzonerne. De samme partier aftalte også, at der på sigt skal gives mulighed for at lave nulemissionszoner i mindre områder, fx middelalderbyen i København. Den politiske opbakning i de fire store byer er dog ikke ligeså stor, og derfor kommer zonerne til at være mindre end dem for dieselbilerne, ligesom det ikke nødvendigvis bliver alle fem kommuner, der kommer til at indføre nulemissionszoner fra starten af,” fortæller Gitte Seeberg. 

Hvilke køretøjer bliver omfattet? 

Cirka 75.000 dieseldrevne personbiler i Danmark lever ikke op til de nye miljøkrav ifølge Køretøjsregisteret. I januar modtager de berørte køretøjsejere (brugere) et brev om de nye miljøkrav. Det er muligt slå indregistrerede biler op på miljoezoner.dk mhp. at afklare om, køretøjet lovligt kan køre ind i miljøzonerne. 

Kravet om partikelfilter anses for opfyldt for dieselpersonbiler, som minimum er Euronorm 5. Det er muligt tjekke køretøjers euronormer  i Køretøjsregisteret. 

Kontrol og bøde 

Det kan koste 1.500 kr. i bøde at anvende en dieseldreven personbil uden partikelfilter i en miljøzone efter 1. oktober 2023. Kameraer i miljøzonerne aflæser bilernes nummerplade, og det kontrolleres i Køretøjsregisteret, om køretøjet lever op til de nye miljøzonekrav. 

Hvordan kan køretøjerne anvendes lovligt i miljøzonerne igen? 

I visse situationer er det muligt at få eftermonteret et partikelfilter. Et eftermonteret partikelfilter skal godkendes af en synshal, og i den forbindelse skal det registreres i Køretøjsregisteret. Herefter vil køretøjet leve op til miljøzonekravene. Hvis køretøjet allerede har et partikelfilter monteret, som ikke er korrekt registreret i Køretøjsregisteret, skal det registreres for at køretøjet lovligt kan anvendes i miljøzonerne. Se mere om registrering af partikelfiltre på Færdselsstyrelsen hjemmeside. 

Mulighed for at søge tilskud til eftermonteret partikelfilter 

Du kan som køretøjsejer efter at have fået monteret er partikelfilter søge om tilskud til eftermontering, hvis din skattepligtige indkomst er under 300.000 kr. om året. Se mere på miljoezoner.dk. Med et godkendt partikelfilter vil du som køretøjsejer ikke skulle betale den årlige partikeludledningsafgift på 1.000 kr.  

Se svar på ofte stillede spørgsmål på miljoezoner.dk. Her kan du også læse om undtagelser og dispensation, hvis det ikke er muligt at eftermontere et partikelfilter på dit køretøj. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper