KS 2000 certificering

KS 2000 er det mest udbredte system til kvalitetsstyring i Danmark blandt værksteder, autolakerere og karrosseriteknikere. KS 2000 hjælper dig og din virksomhed med at drive en sund og bæredygtig forretning. Det gælder i forhold til medarbejdere, kunder, forsikringsselskaber og øvrige samarbejdspartnere.

Hvad er KS 2000-certificering?

KS 2000 er det mest udbredte kvalitetsstyringssystem i den danske autobranche. Certificeringen kan anvendes inden for flere specialer:

 • Karrosseriarbejde
 • Personvognslakering
 • Storvognslakering
 • Rustbeskyttelse
 • Autoglas
 • Plastreparation (under udarbejdelse)
 • Miljøstyring
 • Storvognsopbygning

For nogle virksomhedstyper kan der blive tale om mindre justeringer eller supplementer i forhold til KS 2000-kvalitetsstandarden, og her står AutoBranchen Danmark klar med rådgivning.

Sådan styrker KS 2000 din forretning

KS 2000 hjælper dig og din virksomhed til at drive en sund og bæredygtig forretning. Det gælder i forhold til kunder, forsikringsselskaber, forretningsforbindelser og medarbejdere. Det betyder:

 1. Virksomheden løbende får et godt billede af kvalitetsarbejde.
 2. Virksomheden får et godt indtryk af, hvad der fungerer godt – og hvor der er mulighed for forbedringer.
 3. Udviklingen i kvalitetsarbejdet kan løbende synliggøres over for medarbejderne.
 4. Der er mulighed for at profilere virksomhedens kvalitetsniveau over for kunder og samarbejdspartnere.
 5. Din virksomhed har mulighed for at tilpasse kravene til en KS 2000-certificering.
Sådan hjælper KS 2000 til miljøstyring

Alle KS 2000-certificerede virksomheder er forpligtede til årligt at opstille miljøhandlingsplaner, miljømål og udarbejde miljøredegørelser. Medlemsvirksomhedernes miljøredegørelser er offentligt tilgængelige og kan rekvireres via AutoBranchen Danmark eller hos det enkelte medlem. Miljøstyring på dit værksted gør en stor forskel:

 • Jeres virksomhed belaster miljøet mindre.
 • I skaber et bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær.
 • I får et bedre samarbejde med miljømyndighederne.
 • I skaber et bedre overblik over produktionsforholdene.
 • Produktionsomkostningerne sænkes og I vil opleve besparelser på materialer, energi, vand, affaldsbortskaffelse.
 • I fremstår som et miljøbevidst værksted og opnår derved en positiv effekt hos kunder, naboer og myndigheder.

Få besøg af vores konsulenter

KS 2000-certificerede virksomheder skal en gang om året have kontrollet, at alle procedure overholdes. Du kan også booke et besøg fra en af vores konsulenter, hvis I har brug for råd, vejledninger og andre tips og tricks til at forbedre jeres virksomhed.

Ring til Nicky Bobak på 31394316
eller Lars Baun Vilhelmsen på 52621154 og hør nærmere.