Jura

996 vanvidsbilister har mistet bilen det første år

Den 31. marts var det et år siden, at lovgivningen om vanvidskørsel trådte i kraft. AutoBranchen Danmark kræver evaluering af loven og mere vejledning til branchen.

I et år har politiet beslaglagt biler fra vanvidsbilister. I alt er det blevet til 996 køretøjer, der har været i politiets varetægt før en domstol, har skulle afgøre, om køretøjer skulle konfiskeres og bortauktioneres til fordel for statskassen.

Der er pt faldet ganske få endelige afgørelser i sagerne, men nogle beslaglæggelser er blevet indbragt for domstolene af private, virksomheder og organisationer, når vanvidsbilisten ikke selv har ejet bilen. Et af de seneste tilfælde er et udlejningsselskab, der har mistet en bil til vanvidskørsel, selvom virksomheden har benyttet en tro- og loveerklæring.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg har før, under og efter vedtagelsen af lovgivningen og i samarbejde med andre interesseorganisationer kæmpet for, at autobranchen får en fair mulighed at sikre sig mod konfiskation. Derfor har hun over de sidste to år påpeget, at autobranchen vil blive straffet for vanvidsbilistens handlinger.

”Det er virkelig positivt, at politiet har taget bilnøglen fra 1000 vanvidsbilister det seneste år. Nu mangler politikerne bare at justere loven, så det kun er vanvidsbilisten der straffes, som AutoBranchen Danmark har gjort politikerne opmærksom på i årevis. I dag straffes bilforhandlere, værksteder og leasingselskaber, der lejer eller leaser biler ud, hvis deres kunder kører vanvidskørsel. Derfor har jeg igen opfordret transportministeren til at evaluere loven og lave en vejledning, som branchen kan navigere efter”, siger Gitte Seeberg, der finder det besynderligt, at straffen for den samme forbrydelse kan spænde fra, at der konfiskeres en bil til 10.000 kr. og en til 10 mio. kr.

Loven har ændret hverdagen i branchen

Lovgivningen har haft stor betydning på tværs af den danske autobranche. Størst har problemet selvsagt været for de virksomheder, der har fået beslaglagt eller konfiskeret en bil, fordi en kunde har kørt vanvidskørsel, men resten af branchen har også fokus på at sikre sig bedst muligt fortæller Gitte Seeberg:

”Det er et meget stort indgreb for den enkelte virksomhed at miste en bil, fordi en kunde vælger at bryde loven. Derfor forsøger branchen at beskytte sig selv. I vores seneste medlemsundersøgelse fra marts kan vi se, at 8 ud af 10 bruger tro- og loveerklæring samt at godt en fjerdedel ser sig nødsaget til at afvise kunder og køre med på prøvekørsler. Det er ikke en rimelig byrde for branchen, og derfor ønsker vi en evaluering af loven og en vejledning til, hvilke krav branchen skal opfylde for at undgå konfiskation.”

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper