Bilforhandlere

Afgiftsregler for varebiler

Ved indgangen til 2021 kom der nye afgiftssatser for varebiler, der bl.a. betød at 30 procents-satsen blev afskaffet, og en ændring af maks- afgiften til højst 47.000 kr.  

Herudover er afgiftssatserne også steget en smule ved årsskiftet. Læs nærmere om reglerne og få et overblik over afgiftsændringerne frem til 2030 i denne artikel. 

Skalaknæk for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 t, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 og 2, er som følger:  

0-75.000 kr. 0 pct. afgift 
Over 75.000 kr. 50 pct. afgift 

Ovenstående skalaknæk og afgiftssats omfatter også de varebiler, der efter de gamle regler blev afgiftsberigtiges med en afgiftssats på 30 pct. Der vil således ikke længere være en kategori af varebiler, hvor der beregnes registreringsafgift med en sats på 30 pct. 

Efter de gamle regler, der gjaldt før afgiftsomlæggelsen i 20/21, kunne registreringsafgiften højst udgøre 56.800 kr. for vare- og lastbiler, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersiden i venstre side (pick-ups og kassevogne), hvis varebilens tilladte totalvægt er over 3 t. Denne maks.-afgift nedsættes, så afgiften for disse vare- og lastbiler fremadrettet højst kan udgøre 47.000 kr. – også efter beregning af tillæg for CO2-udledning. 

For varebiler (biler omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 og 2) udgør bundfradraget fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 80.000 kr. Fradraget udgør herefter:  

2022 78.750 kr. 
2023 77.500 kr. 
2024 76.250 kr.  
2025 75.000 kr.  
2026 73.000 kr. 
2027 71.000 kr.  
2028 69.000 kr.  
2029 67.000 kr.  
2030 eller senere 65.000 kr.  

Efter de gamle regler blev der givet et fradrag eller beregnet et tillæg i registreringsafgiften for brændstofeffektivitet for person- og varebiler. Tillægget udgjorde 6.000 kr. for hver kilometer, som bilen havde tilbagelagt mindre end 20 km pr. liter diesel eller 22 km pr. liter benzin. Fradraget udgjorde 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 20 km pr. liter diesel eller 22 km pr. liter benzin. 

Disse regler om tillæg og fradrag for brændstofeffektivitet blev ophævet og erstattet af et tillæg i registreringsafgiften, som fastsættes ud fra køretøjets CO2-udledning. 

Tillægget for CO2-udledning fastsættes ud fra, hvor mange gram CO2 køretøjet udleder pr. kilometer: 

Personbiler (autocampere undtaget) 

0-125 gram C02 250 kr. pr. gram CO2 
126-160 gram CO2 500 kr. pr. gram CO2  
> 160 gram CO2 950 kr. pr. gram CO2 

Tillægget beregnes med den angivne sats for den del af udledningen, der ligger inden for det pågældende interval. Udleder et køretøj eksempelvis 136 gram CO2, beregnes tillægget derfor som 125 x 250 kr. + (136-125) x 500 kr. = 36.750 kr. 

For vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 t samt autocampere udgør tillægget 250 kr. pr. gram CO2 uanset den totale udledning. 

For nærmere om, hvordan et køretøjs CO2-udledning fastsættes, se Motorstyrelsens spørgsmål/svar-katalog vedrørende L 129 (spørgsmål 11 og 12). 

Ved lav-emissionsbiler forstås biler, der udleder mere end 0 men mindre end 50 g CO2 pr. kilometer. Dette vil typisk omfatte visse plug-in-hybridbiler, men også nye klimavenlige teknologier må forventes at kunne opnå sådanne udledningstal. Motorcykler er ikke omfattet af disse regler. 

Fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. december 2021 beregnes registreringsafgiften som 45 pct. af afgiften efter de almindelige regler i lovens § 4, § 5 og § 5 a (personbiler, varebiler mv.). Afgiften indfases herefter på følgende måde: 

Årstal Procentdel 
2022 50 pct. 
2023 55 pct. 
2024 60 pct. 
2025 65 pct. 
2026 68 pct. 
2027 71 pct. 
2028 74 pct. 
2029 77 pct. 
2030 80 pct. 
2031 84 pct. 
2032 88 pct. 
2033 92 pct. 
2034 96 pct. 
2035 eller senere 100 pct. 

Der gives et bundfradrag i registreringsafgiften, som aftrappes løbende frem til 2030. Det er registreringstidspunktet, der er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver 0 kr., men den kan ikke blive negativ. 

Fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 udgjorde bundfradraget 50.000 kr. Fradraget udgør herefter: 

2022 48.750 kr.  
2023 47.500 kr.  
2024 46.250 kr. 
2025 45.000 kr. 
2026 43.000 kr.  
2027 41.000 kr.  
2028 39.000 kr. 
2029 37.000 kr.  
2030 eller senere 35.000 kr. 

Herudover gives et fradrag i den afgiftspligtige værdi for batterikapacitet, der anvendes til fremdrift op til 45 kWh. Fradraget udgør fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 1.700 kr. pr. kWh. Fradraget udgør 1.300 kr. pr. kWh i 2022, 900 kr. pr. kWh i 2023 og 500 kr. pr. kWh i 2024. Fradraget bortfalder fra og med 2025.   

Du kan læse mere om afgifterne på alle typer biler her. 

Kontakt

Juridisk hotline