Bilforhandlere

AutoBranchen Danmark og Cecra advarer mod falske agentkontrakter

Mange bilproducenter arbejder i de kommende år på at ændre forhandlerkontrakter til agentkontrakter eller agentlignende kontrakter. Nogle af disse kontrakter kan være ulovlige og føre til strafansvar for både importør og agent. 

I en pressemeddelelse tager Cecra, der er paraplyorganisation for AutoBranchen Danmark og vores søsterorganisationer i Europa, afstand fra den måde, som nogle bilproducenter og importører planlægger at anvende agentkontrakter på. 

Producenterne ønsker at tage de mest lukrative dele fra både forhandler- og agentaftaler for at øge deres egen indtjening og få mest mulig kontrol over kunderejsen. Det kan gøres ved at indgå falske agentkontrakter, hvor forhandleren bliver betegnet som agent, og aftalen kaldes en agentaftale, men når den ikke lever op til kravene for en agentaftale, er det juridisk set stadig en forhandlerkontrakt.  

I pressemeddelelsen advarer Cecra om, at både producent og den falske agent kan ende med at indgå en konkurrenceforvridende aftale. Budskabet bakkes op af AutoBranchen Danmarks juridiske chef Abid Khan. 

”En stor del af bilproducenterne vil inden 2030 have erstattet forhandlerkontrakter med agentaftaler eller lignende. Det kan der være gode grunde til, men for forhandlerne/fremtidens agenter er det altafgørende, at der ikke er tale om en falsk agentaftale. Falske agentaftaler er ulovlige, og derfor risikerer både producent/importør og den falske agent at blive straffet, hvis der indgås en ulovlig agentaftale,” forklarer Abid Khan.  

(Den falske) agent risikerer at blive sorteper 

Ifølge Abid Khan er risikoen for den falske agent, foruden risikoen for at blive straffet, at producent/importør de facto fastsætter handelsprisen på køretøjet, uden at forhandleren får fordelene ved at være agent, fx at der ikke løbes økonomisk risiko, og at producenten skal stille en række udstyr til rådighed for ”agenten”: 

”Vi og vores europæiske kollegaer har desværre set, at producenterne forsøger de facto at styre salgspriserne på bilerne via falske agentaftaler. De gør de højest sandsynligt for at få kontrol over bilernes salgspris, uden at fjerne byrderne fra ”agenterne”, som man skal gøre i en rigtig agentaftale. Der er også en betydelig risiko for de forhandlere, der er agent for et bilmærke, men forhandler af et andet mærke. Her kan importøren forsøge at pådutte forhandleren omkostninger gennem forhandleraftalen, som ikke er lovlige ifølge forhandleraftalen”, fortæller Abid Khan.  

Derfor opfordrer Abid Khan medlemmer af AutoBranchen Danmark, der har spørgsmål eller bliver tilbudt en agentaftale til at kontakte ham mhp. at få afklaret, hvilken type kontrakt, der reelt er tale om. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat