Bilforhandlere

Bedre muligheder for markedsføring af leasingaftaler

Den omstridte markedsføringslov, der har forbudt markedsføring af forbrugslån og kreditaftaler, vil nu blive lempet. AutoBranchen Danmark er tilfreds med ændringen, men vil følge sagen tæt. 

I sommer blev det under stor polemik forbudt at markedsføre forbrugslån og kreditaftaler i forbindelse med alle former for spil. Indgrebet var en del af en bred politisk aftale, der skulle slå hårdt ned på de såkaldte kviklån, der førte nogle danskere ud i en ond spiral med meget høje renter.  

En utilsigtet konsekvens af indgrebet var, at det også blev forbudt for finansieringsselskaber og leasingselskaber at reklamere for deres produkter, når der var en sammenhæng til spil. I loven blev der ikke skelnet mellem, om der var tale om en udbyder af kviklån eller et leasingselskab, der tilbyder en ganske en normal leasingaftale til Hr. og Fru. Danmark. Jurist hos Autobranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Jensen siger følgende om lovændringen:

Det er kun leasingselskaberne, der er kommet i problemet pga. lovens udformning. Man valgte at undtage bilfinansiering, men man glemte at undtage leasing fra reglerne. Så der er virkelig god grund til at se på den lov én gang til.” 

Ændring sendt i høring 

Det har man så gjort, men man kommer ikke fuldstændig i mål med den kommende ændring. Lovgivningen har haft den uheldige konsekvens, at foreningslivet og sportsklubber rammes hårdt af lovgivningen, fordi deres sponsorer er forsvundet. Derfor er en ændring til loven blevet sendt i høring den 15. februar. 

Ændringen går på at tillade markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler til forbrugere i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere. Det gælder dog kun hvis markedsføringen sker ved en forbrugslånsvirksomheds sponsorering af idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og fonde, og såfremt forbrugslånsvirksomheden ikke udbyder lån med årlige omkostninger på 25 procent eller derover. Derved vil forbrugsvirksomheder, der alene udbyder forbrugslån med årlige omkostninger under 25 procent, kunne fremgå som sponsor sammen med spiludbydere. 

AutoBranchen Danmark er tilfreds med at der foretages ændringer, men vi ser gerne flere ændringer. Behovet for yderligere ændringer skyldes, at det politiske indgreb mod markedsføring af kviklån rammer så bredt, at landets bilforhandlere flere steder bliver forment adgang til at reklamere for leasing- og afbetalingsordninger. 

Hvis en bilforhandler fx annoncerer for, at man kan lease en Ford Mondeo med en månedlig ydelse på 4.000 kr. via Sydbank, og der på samme side er en reklame for Danske Spil, så er det i strid med den nuværende lov og kan give bøder. Og det mener vi ikke kan være rigtigt. Flere brancheorganisationer er derfor i gang med at få afklaret, hvor grænserne går”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen. 

Der er høringsfrist d. 26. februar, hvor AutoBranchen Danmark vil afgive høringssvar. Høringen kan ses her. 

Kontakt

Juridisk hotline