Bilforhandlere

Bedre vilkår når næste generation tager over

Rammerne for generationsskifte har længe skabt usikkerhed i familieejede virksomheder, men i AutoBranchen Danmark glæder vi os over, at regeringen nu vil forbedre vilkårene.

Regeringen præsenterede torsdag et udspil, der skal gøre det nemmere at foretage et generationsskifte i danske familieejede virksomheder. 

Mange virksomheder i autobranchen er familieejede, og derfor glæder vi os i AutoBranchen Danmark over udsigten til større klarhed og bedre vilkår for alle de medlemmer, der kæmper med de udfordringer, der er forbundet med et generationsskifte. 

”Vi ved, at mange familieejede virksomheder i branchen har brugt uforholdsmæssigt meget krudt på at finde ud af, hvad et generationsskifte vil komme til at koste dem. Det har virket urimeligt, at der ikke har været større klarhed over, hvor mange midler man skulle sætte af. Ligeledes har det gjort det vanskeligt at forholde sig til, om man skulle gennemføre generationsskiftet eller sælge til anden side. Derfor glæder vi os over, at vilkårene nu bliver bedre,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. 

Lavere skat

Konkret forbedres de familieejede virksomheders situation ved generationsskifte på to områder. 

For det første sænkes skatten på bo- og gaveafgiften fra de nuværende 15 procent til 10 procent ved overdragelse af virksomheder til næste generation. Denne skat kaldes også generationsskifteskatten, og sidste gang den blev justeret var i 2019, hvor Socialdemokratiet hævede den fra 6 procent til de nuværende 15 procent. 

Jeppe Bruus erkendte dog også på pressemødet, at de 10 procent var resultatet af et kompromis. 

For det andet ændrer man nu på, hvordan man opgør værdien af virksomheden. Hidtil har myndighederne estimeret værdien. Nu kommer der et retskrav på, at der skal benyttes en skematisk model, hvilket gør værdifastsættelsen mere gennemskuelig. 

”Værdifastsættelsen er helt afgørende for, om næste generation får et godt grundlag for at videreføre virksomheden. Og der kan den skematiske løsning for værdifastsættelse være med til at fjerne noget af den usikkerhed, der har været omkring generationsskifte,” siger juridisk chef i AutoBranchen Danmark, Abid Khan. 

Flere fradrag ændres

Reglerne for generationsskifte i ejendomsvirksomheder, hvor der har været nogle særlige udfordringer, forbedres også. 

Foruden ændringerne vedrørende generationsskifte kom regeringen også med en forhøjelse af fradraget for forskning og udvikling – det såkaldte F&U-fradrag. Det sættes op til 120 procent, hvor det hidtil har ligget på 108 procent.  

I alt løber de virksomhedsrettede skattelettelser op i 1,8 milliarder kroner, oplyser regeringen. Halvdelen finansieres af det økonomiske råderum, mens resten finansieres ved at spare på eksisterende erhvervsstøtte. Det drejer sig om straksafskrivning af udgifter til computersoftware, know-how og patentrettigheder. Desuden vil man delvist sanere en pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Står du eller din virksomhed overfor et generationsskifte, kan du kontakte vores juridiske team på tlf. 3331 4555.

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat