Bilforhandlere

Beregningsgrundlaget for fri bil ændres

Et nyt styresignal fra Skattestyrelsen fastslår, at leasingselskabets købspris ved første indregistrering skal anvendes som beregningsgrundlag for beskatning af fri bil fremadrettet. 

Skattestyrelsen har på baggrund af en klagesag revurderet sin opfattelse om, at leasingselskabets dokumenterede købspris ved første indregistrering ikke blev anset som bilens oprindelige nyvognspris, hvis prisen afveg væsentligt fra det en tilsvarende bil normalt kunne købes til hos en forhandler. 

Jurist hos AutoBranchen Danmark Zeynep Ari Kilic forklarer konsekvensen af styresignalet således:  

”Som følge af det nye styresignal kan og skal leasingselskabets dokumenterede købspris ved 1. indregistrering anvendes som beregningsgrundlag for beskatning af fri bil, såfremt bilen er korrekt indregistreret efter registreringsafgiftslovens regler”. 

Skattestyrelsen begrunder praksisændringen med sammenhængen mellem bl.a. reglerne om afgiftsberigtigelse i registreringsafgiftsloven og reglen om fastsættelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil i ligningsloven, samt et Skatteministersvar fra 2011 og lovforarbejder til lov 93 af 31. januar 2020.  

For biler, der er stillet til rådighed fra og med 1. februar 2020, kan beregningsgrundlaget for beskatning af værdi af fri bil kun anvendes indtil, der er sket en genberegning i henhold til registreringsafgiftsloven. 

De almindelige regler for genoptagelse gælder fortsat. En skatteyder kan anmode om ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører ændring af beregningsgrundlag for værdi af leaset fri bil for 2017 eller senere indkomstår senest den 23. december 2022. 

Kontakt

Juridisk hotline