Bilforhandlere

Bilafgifter: Motorstyrelsen har påbegyndt tilbagebetaling

Tidligere på sommeren begyndte Motorstyrelsen at sagsbehandle de første biler, der er blevet indregistreret med overgangsordningen til de nye bilafgifter.

Som led i de nye bilafgifter steg registreringsafgiften for en række biler fra 19. december, hvor lovforslaget blev fremsat i Folketinget. Det ramte især de grønne biler hårdt, hvor afgiften midlertidigt blev tredoblet ift. 2020-niveauet. Blandt andet derfor blev der indført en overgangsordning, hvor forhandlere og leasingselskaber i mange tilfælde skulle lægge penge ud for Motorstyrelsen, hvis man ønskede at benytte overgangsordningen.

Det er denne ordning, som Motorstyrelsen nu har påbegyndt sagsbehandling og udbetaling af.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg uddyber:

”Nogle forhandlere er begyndt at modtage deres tilbagebetalinger i små dryp for både nye og brugte biler. Foreløbig arbejder Motorstyrelsen med de ”lette sager”, hvor der ikke forventes store afgiftsreguleringer. Det betyder, at mange af de grønne biler, hvor der har været større usikkerhed om beregninger, brændstofs normer osv. vil blive nogle af de sidste sager, som styrelsen tager fat på mod slutningen af året.”

Nogenlunde som forventet

Ifølge Gitte Seeberg er hovedparten af de første udbetalinger generelt set nogenlunde som de pågældende forhandlere har forventet.

”De forhandlere som AutoBranchen Danmark har været i kontakt med om denne sag er generelt tilfredse med størrelsen på de udbetalinger, der er kommet. Det lader ikke til, at der har været voldsomme forskelle på, hvad forhandlerne forventede og har modtaget. Det håber vi selvfølgelig også er tilfældet, når Motorstyrelsen tager fat på de mere komplekse sager”, siger Gitte Seeberg.

Hun opfordrer medlemmer, der oplever problemer med udbetalingerne, til at kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling, der rådgiver om afgiftsspørgsmål og ifm. sagsbehandling ved Motorstyrelsen.

Kontakt

Juridisk hotline