Onlinesalg (fjernsalg) af biler og forstydelsesretten

Når bilforhandlere i stigende grad omstiller forretning til onlinesalg, kan det betyde, at køberne får fortrydelsesret – en ret, som ved et mere klassisk bilsalg ikke tilfalder dem. Forstå regler og forholdsregler for bilforhandlere her.

Fortrydelsesretten ved digitalt bilsalg

Når et bilkøb aftales og gennemføres fuldt digitalt, kan kunden altså benytte sig af sin lovsikrede fortrydelsesret, der skal indgives skriftlig senest 14 dage efter, at bilkøbet er gennemført. Her skal man som bilforhandler vide, at det er tilstrækkeligt, hvis købers besked om fortrydelse af købet er afsendt inden for fristen på de 14 dage, også selv om man forhandler først modtager den efter fristen.

Tilbagebetaling af beløb ved fortrydelse

Som bilforhandler er man dog ikke forpligtet til at tilbagebetale pengene til kunden, før kundens meddelelse om fortrydelse foreligger. Heller ikke selv om kunden tilbageleverer bilen efter eksempelvis tre dage. Der skal foreligge en skrift fortrydelseserklæring. Når den skriftlige fortrydelse er modtaget, skal bilforhandleren betale kunden tilbage senest 14 dage efter.

Husk tydelige vilkår ved online bilsalg

Som bilsælger skal man oplyse kunderne tydeligt om deres rettigheder i forbindelse med købsaftalen, uanset om den der fuldt digital eller ej.

Hvis man i forbindelse med et 100% digitalt bilsalg ikke oplyser køberen om vilkår, kan det blive dyrt. Fortrydelsesretten gælder sammenlagt i ét år og 14 dage, hvis kunden i forbindelse med salget ikke er blevet oplyst tilstrækkeligt.

Her gælder de normale betingelser ved bilsalg

Hvis der opstå sager med kunder, som påberåber sig de 14 dages fortrydelsesret, vil en eventuel afgørelse i Ankenævn for biler dog blive bygget på flere faktorer ved salget.

Som udgangspunkt er det AutoBranchen Danmarks vurdering, at der ikke er tale om et fjernsalg (fuldt digitalt bisalg), hvis køber og bilforhandler er blevet enige om hele kontraktgrundlaget hos forhandleren, hvorefter kunden går hjem, underskriver og betaler digitalt. Her er bilsalget omfattet af købelovens normale bestemmelser, hvilket ikke omfatter 14 dages fortrydelsesret.

Hvis kunden har prøvekørt bilen, talt i telefon med sælgeren om pris, udstyr eller lignende, vil en eventuelt afgørelse bero på, om aftalepartnerne har mødtes fysisk på noget tidspunkt i processen. Hvis det er tilfældet, frafalder fortrydelsesretten også.

Hent formularer til digitalt bilsalg (for medlemmer)

AutoBranchen Danmark har udarbejdet en række formularer til bilsalg. Herunder også ved et fuldt digitalt bilsalg.

Du finder formularen her

Formularer og øvrige dokumenter kun hentes af medlemmer af Autobranchen Danmark.

Vil du vide mere om, hvilke medlemsfordele du og din virksomhed får hos AutoBranchen Danmark, kan du læse mere her.