Persondata

Brev og opkald fra Feriepengeinfo

En del af jer har modtaget et brev fra Feriepengeinfo, hvori de efterspørger dokumentation for, at virksomheden er omfattet af en overenskomst og derved en feriegarantiordning, der giver mulighed for, at virksomheden selv kan stå som udbetaler af feriepenge.

Grunden til at I ikke tidligere har modtaget et brev om krav om dokumentation fra Feriepengeinfo, er, at det er først fra i år, at Feriepengeinfo har overtaget håndteringen af feriepengene. Tidligere har håndteringen ligget hos ACF, der også havde oplysninger om de enkelte virksomheders tilslutning til en overenskomst med feriegarantiordning. Da ACF som bekendt blev nedlagt i forbindelse overgangen til den nye ferielov, blev oplysningerne om tilslutning til en overenskomst tilsyneladende ikke videregivet.

Feriepengeinfo ligger nu inde med de relevante oplysninger, og vi har bedt dem krydstjekke en medlemsliste, inden de ringer til jer for at følge op på ovennævnte brev. Skulle I alligevel modtage et opfølgende telefonopkald, og I mod forventning ikke er at finde på listen, skal I naturligvis ringe eller skrive, og så vil vi tage os af det.