Bilforhandlere

De sidste omberegninger af registreringsafgift er færdige til juni

Motorstyrelsen har den 4. marts fremlagt en ny tidsplan for, hvordan de sidste omberegninger skal færdiggøres. Den nye tidsplan skyldes udfordringer med IT-systemer.  

Som AutoBranchen Danmark har kunne berette om i de sidste uger, så giver omberegningerne stadig udfordringer for Motorstyrelsen. Årsagen er en række fejl i styrelsens IT-systemer. Juridisk chef i AutoBranchen Danmark Abid Khan har været til orienteringsmøde med Motorstyrelsen om udfordringerne og uddyber herunder årsagerne til de mange problemer.  

”Der er tale om række  IT-fejl, der skal rettes i en bestemt rækkefølge, før omberegningerne kan færdiggøres. Det meget uheldigt for branchen, men det kan ikke gøres hurtigere. Motorstyrelsen har endda undersøgt muligheden for at foretage beregningerne manuelt, men det vil tage endnu længere tid”, fortæller Abid Khan.  

I faktaboksene herunder kan du læse Motorstyrelsens tidsplan for at færdiggøre omberegningerne.  

Motorstyrelsen arbejder i øjeblikket ud fra en foreløbig projektplan, der består af 3 faser for omberegninger: 

Abid Khan uddyber her omfanget af problemerne: 

”Den gruppe Motorstyrelsen kalder 1. prioritet drejer sig primært om leasingkøretøjer, hvor der har været udfordringer med at indhente forbrugstal efter den korrekte brændstofsnorm. Det er i denne gruppe biler, hvor man må forvente de største differencer. I de to andre grupper vil det hovedsageligt dreje sig om mindre beløb.” 

Han fortsætter: 

”Alle tilbagebetalinger/efteropkrævninger bør være afsluttet til juni, men et eventuelt rentebeløb vil først blive udbetalt i andet halvår af 2022. Motorstyrelsen forsøger at rette de tungeste økonomiske fejl først, og derfor må vi forvente at 1. og 2. prioriteterne vil blive færdiggjort i løbet af foråret. Den prioritering er vi naturligvis glade for”.  

Du er velkommen til at kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling ved spørgsmål til omberegningerne.  

Hold afgifterne i ro indtil problemerne er løst 

De store problemer med at administrere bilafgifterne giver den juridiske chef bange anelser, når flere partier ønsker at ændre ved afgifterne for pluginhybridbilerne. 

”Forvaltningen af denne aftale har ikke været okay, og det er både Skatteministeriet og Motorstyrelsen udmærket klar over. Derfor har AutoBranchen Danmark gentagne gange understreget, at der ikke skal laves nye afgiftsændringer, før Motorstyrelsen kan administrere både de nuværende og eventuelt kommende afgiftsændringer for pluginhybrider”, udtaler Abid Khan. 

Kontakt

Juridisk hotline