SKAT pålagde yderligere registreringsafgift på en varebil, der var ombygget til sovekabine. Varebilen var registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse på gule plader, men da politiet stoppede føreren af varebilen konstateredes det, at der i varerummets fulde bredde bag forsæderne var fastmonteret en hylde/vinklet bænk samt indsat en sengeramme med madras og tæpper. Væggene var derudover beklædt med et tykt stofmateriale. Køretøjet opfyldte derfor ikke betingelserne i registreringsafgiftsloven for registrering som varebil, og derfor pålagde SKAT ejeren at betale 73.408 kroner i yderligere registreringsafgift.

Der er efter afgørelsen indgivet en klage til Landsskatteretten, hvor føreren af varebilen har angivet, at den ikke benyttes som soveplads, men udelukkende til varetransport for følsomt gods. Landskatteretten har lagt vægt på, at der er foretaget ændringer på køretøjet ved at fastmontere en hylde/bænk samt en sengeramme, der kan anvendes til overnatning. Det medfører ifølge Landskatteretten, at køretøjet ikke længere utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, og derfor stadfæstes SKATs afgørelse.