Ophævelse af handlen

Ophævelse af bilhandlen og afhjælpning2022-03-21T14:30:35+01:00
En forbruger kan ophæve et køb, hvis en mangel på en bil er væsentlig. Et køb kan også ophæves, hvis forhandleren ikke udbedrer bilens mangler inden for rimelig tid.
Hvad er rimelig tid?2020-01-16T11:24:06+01:00

Rimelig tid betyder, at afhjælpningen skal ske inden for det tidsrum, som det normalt vil tage at udbedre manglen. Det er vigtigt at pointere, at et køb ikke kan ophæves, hvis forhandleren tilbyder afhjælpning af manglen og dette sker inden for rimelig tid.

I vurderingen af ”rimelig tid” skal man også medregne antal afhjælpningsforsøg, som der bruges på at afhjælpe en mangel. I købeloven ses kun ét afhjælpningsforsøg, men ved ophævelse af bilhandler ses i praksis op til fire afhjælpningsforsøg. Det varierer fra sag til sag, og i sidste ende er det en konkret vurdering.

Det er kun køberen, der kan ophæve et køb, og dermed kan forhandleren ikke påtvinge en ophævelse. Hvis køberen i stedet vil have afhjulpet manglen, har køberen krav på det, medmindre at afhjælpningen vil give forhandleren uforholdsmæssige omkostninger. Sidstnævnte forekommer dog sjældent i praksis.

Hvad skal tilbageleveres og betales?2020-01-16T11:27:31+01:00

Ved en ophævelse skal hver part tilbagelevere, hvad denne har modtaget. Forhandleren skal således tilbagebetale den fulde betalte pengesum (inklusiv leveringsomkostninger og tilkøbt udstyr), og kunden skal aflevere bilen.

Den sum, som forhandleren skal tilbagebetale til kunden, skal der ydes fradrag for den benyttelse af bilen, kunden har haft. Dette omfatter de kørte kilometer, som kunden har kørt fra leveringstidspunktet til afleveringen af bilen.

Dette beløb har ikke en fast størrelse, men kan variere fra 0,50 – 3 kr. pr. kilometer, som kunden har kørt i bilen. Der tages udgangspunkt i bilens pris. Jo dyrere bil, desto højere fradrag. Der skal således ikke tages hensyn til den afskrivning, der er sket på bilen grundet alderen.

Kunden skal aflevere bilen i ”væsentlig samme stand”, som kunden modtog bilen. Almindelig slitage og brugsspor (”bilka-buler”) må godt forekomme. Hvis kunden har forbedret bilen, kan køberen kræve erstatning for disse forbedringer. Der er flere krav til erstatning bl.a. at sælgeren skal have handlet i strid med almindelig hæderlighed eller, at der skal være afgivet en garanti. Der findes dog praksis, som giver kunden ret til erstatning for ændringer og forbedringer af bilen, som kunden – uden forhandlerens viden – har udført efter købet.

AutoBranchen Danmarks anbefaling ved ophævelse2020-01-16T11:30:19+01:00

Det kan blive dyrt for en bilforhandler, hvis en handel skal ophæves. Forhandleren bør derfor forsøge at levere en bil uden fejl og mangler, og hvis der efter leveringen konstateres mangler på bilen, anbefaler AutoBranchen Danmark på det kraftigste, at man får dem udbedret hurtigst muligt.

Brug for hjælp til et andet juridisk område?

Her søger du efter et emne ⬇

Prøv: fortrydelsesret, annoncer, formularer eller lignende … 

Eller går til oversigt over alle emner ⬇

Alle vores juridiske ekspertområder oplistet … 

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark

Go to Top