Uddannelse

Erhvervsskoleløft glæder autobranchen: Endelig udsigt til flere mekanikere

Regeringens udmelding om et løft af erhvervsuddannelserne på 900 millioner kroner årligt frem mod 2030 glæder administrerende direktør i AutoBranchen Danmark, Gitte Seeberg:

”Vi har længe råbt op om den katastrofale mangel på især mekanikere, som branchen allerede har kæmpet med i nogle år nu, og som jo kommer, fordi erhvervsuddannelser er blevet udpinte og nedprioriterede gennem årtier”, siger hun og fortsætter: ”Derfor er det en glædens dag, når det nu ser ud til, at vi endelig kan begynde at vende skuden”.

Computere på fire hjul skal ind på skolerne

Gitte Seeberg håber, at en del af de første 300 millioner kroner som bliver udmøntet i 2024 kan blive brugt på at rette op på det efterslæb på udstyr, som særligt mekanikeruddannelsen lider under: ”Nu kan vi forhåbentlig se uddannelser med undervisningsmateriale, der ikke er fra dengang, det stadig hed Tjekkoslovakiet”, siger hun.

AutoBranchen Danmark håber også, at en del erhvervsskoleløftet vil blive brugt til indkøb af nye elbiler, som mekanikerne har hårdt brug for i deres uddannelse.

”Hvis vi skal gøre os noget som helst håb om at tiltrække de dygtigste elever til mekanikeruddannelsen, så nytter det jo ikke noget, at de bliver uddannet i at servicere gamle Skodaer fremfor nye elbiler. En bil i dag er en computer på 4 hjul, og det er jo unge, der har de interesser og evner, der skal udgøre fremtidens mekanikere. De er stort set umulige at rekruttere fra Danmark i dag. Det håber jeg, at den nye aftale kommer til at lave om på, for nu er der mulighed for at lave kvalitet i verdensklasse, også på erhvervsuddannelserne”, siger Gitte Seeberg.

Husk den tidlige rekruttering

Glæden over de mange nye midler efterfølges fra AutoBranchen Danmark af ønsket om, at Undervisningsminister Mattias Tesfaye også følger op på rekrutteringen til erhvervsskolerne.

Her peger Gitte Seeberg på, at den dokumenterede positive effekt af alternative undervisningsformer i folkeskolen, hvor eleverne eksempelvis får lov at lave praktiske projekter:

”I AutoBranchen Danmark har vi set, hvordan projekter som “Hestekræfter – og motorsport – på skoleskemaet” knytter konkret undervisning i for eksempel matematik sammen med praktiske elementer, og dermed giver eleverne interesse for en erhvervsuddannelse indenfor autobranchen. Den slags burde der komme meget mere af, for elevernes interesse for uddannelserne skal vækkes tidligt. Projektet her har dokumenteret effekt for, at det virker og skaber interesse for en erhvervsuddannelse. Det nytter jo ikke noget at løfte uddannelserne, hvis ingen kender til dem”, slutter Gitte Seeberg.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation