Bæredygtighed

Fælles front mod umulige og dyre ESG-krav til mindre virksomheder

AutoBranchen Danmark danner nu fælles front med flere andre organisationer om at gøre det lettere for mindre virksomheder at administrere de stigende og ofte forskelligartede krav om ESG-afrapportering. Målet er en enkel afrapportering, der samtidig sikrer valide data.

(Artiklen er opdateret den 2. februar 2024)

EU’s krav om bæredygtigheds-rapporter inden for miljø, ledelse og sociale forhold – ESG – rammer nu i stigende grad også mindre virksomheder. Selvom det indtil videre kun er store virksomheder, der skal aflevere rapporter om, hvor meget CO2, de udleder eller hvordan de sikrer ligestilling, så har de ofte brug for input fra deres underleverandører for at kunne løse opgaven. Derfor oplever mange mindre virksomheder også allerede nu, at banker og forsikringsselskaber forlanger oplysninger om deres ESG-arbejde. Og allerede nu står det klart, at forskellige banker og forsikringsselskaber stiller forskelligartede krav til, hvordan der for eksempel arbejdes med den grønne dagsorden og med CSR-strategier. Senest har Tryg udsendt et meget omfattende spørgeskema til alle deres samarbejdspartnere.   

Det giver unødigt meget administrativt bøvl for alle, og især mindre virksomheder bliver hårdt ramt. 

AutoBranchen Danmark har længe udtrykt bekymring for, at ESG-rapport-kravet vil udvikle sig til en meget stor administrativ opgave for branchen, hvis forsikringsselskaberne hver især kræver forskellige svar indtastet i forskellige systemer. Derfor udtrykker chef for eftermarked i AutoBranchen Danmark, Nicky Bobak, da også stor tilfredshed med, at forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension, har taget handsken op og nu stiller sig i spidsen for at udvikle fælles retningslinjer for rapporteringen: ”Vi har netop været til møde, med F&P som vært, hvor en lang række forsikringsselskaber og repræsentanter fra branchen deltog. Her oplevede jeg, at der blev lyttet til vores bekymringer, og jeg oplevede også en forståelse for, at det her ikke skal udvikle sig til et administrativt cirkus med begrænset effekt på den reelle bæredygtighed ude i virkeligheden”, siger han, og fortsætter: “Derudover var det endnu mere positivt, at forsikringsselskaberne over en bred kam udtrykte en vilje til at sikre, at branchen langt hen ad vejen skal rapportere på de samme ting til de forskellige selskaber,” siger Nicky Bobak. Han understreger, at det for AutoBranchen Danmark både handler om at lette arbejdsgange og at sikre valide data ved at alle indrapporterer det samme.  

“EU har lavet disse fælles krav for at sikre en strømlinet proces. Det er vigtigt at holde fast i, så der ikke kommer alle mulige forskellige tolkninger fra de forskellige virksomheder,” slutter Nicky Bobak.   

ESG-krav kan blive dyrt for alle virksomheder

AutoBranchen Danmarks frygt for, at de mange mindre virksomheder i branchen kan blive ramt af fordyrende og arbejdstunge krav, understøttes af nye tal fra Erhvervsstyrelsen.  

I et notat til Folketingets Erhvervsudvalg fra december 2023, vurderer Erhvervsstyrelsen, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser af ESG-rapporteringskravet, kan blive ganske omfattende. Styrelsen estimerer, at implementeringen af direktiverne i dansk ret vil medføre omkring 6 mia. kroner i omstillingsomkostninger og herefter omkring 5. mia. kroner årligt i løbende omkostninger for dansk erhvervsliv.  

De forventede omkostninger for SMV’er er endnu ikke undersøgt, men Erhvervsstyrelsen skriver i notatet, at man regner med, at effekten også her vil være til at tage at føle på. Styrelsen forventer, at man vil kunne vurdere omfanget af omkostningerne, når Kommissionen omkring sommeren 2024 vedtager SMV-standarder for børsnoterede SMV’er. Dette vil nemlig være med til at sætte rammen for, hvilke krav der vil blive stillet ned i leverandørkæderne.

Medlemmer kan få hjælp fra Valified

For medlemmer af AutoBranchen Danmark vil der snart være hjælp at hente når det gælder ESG-rapporterne. I december indgik AutoBranchen Danmark et samarbejde med den digitale platform Valified, der fra det tidlige forår vil hjælpe medlemmer med at generere rapporter, der er skræddersyet til branchen.  

Det kan du læse mere om her.

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert