Jura

Færre forbrugere fik ret i klagesager

Ankenævn for biler oplevede sidste år at få flere klager, end det var tilfældet forrige år. Til gengæld fik en mindre andel af forbrugerne ret, når de prøvede en sag.