Bilforhandlere

FDM foreslår seks års reklamationsret på biler

FDM og Forbrugerrådet Tænk ønsker at hæve reklamationsretten på biler fra to til seks år. AutoBranchen Danmark finder forslaget alt for vidtgående.

Senest i år 2022 skal Danmark implementere et nyt EU-direktiv i dansk lovgivning. Direktivet har den effekt, at den danske købelov bliver revurderet. Direktivet fastslår, at der skal være mindst to års reklamationsret på varer i EU’s indre marked. Det enkelte medlemsland har dog mulighed for at fastsætte en længere reklamationsret end de to år.

Derfor har Justitsministeriet bedt en ekspertgruppe se nærmere på implementeringen af direktivet i dansk lovgivning. Det er i denne anledning, at FDM og forbrugerrådet Tænk har foreslået at hæve reklamationsretten fra to til seks år på biler, hårde hvidevarer, elektronik og andre produkter, der forventes at have en ”lang” levetid.

AutoBranchen Danmarks juridiske chef Eylem Ünüvar er uenig i forslaget fra FDM og Forbrugerrådet Tænk.

”Det her forslag kan betyde langt flere garantireparationer på eftermarkedet. Det er helt legitimt, at forbrugere forventer at have en fornuftig reklamationsret, når de investerer i et dyrt produkt, fx en bil. EU-direktivet sikrer netop forbrugerens beskyttelse, og AutoBranchen Danmark ser ingen grund til at udvide reklamationsretten udover de to år, vi kender i dag. Derfor vil AutoBranchen Danmark modarbejde forslaget fra FDM og Forbrugerrådet Tænk,” siger Eylem Ünüvar.

Formodningsregel står til udvidelse

Tilsvarende står formodningsreglen også til at blive udvidet fra 6 til 12 måneder. I dag formodes det, at fejl på køretøjer, der opstår højest seks måneder efter køb af en bil, var til stede på købstidspunktet. Dermed er det som udgangspunkt bilforhandleren, der vil skulle betale for udbedring af fejlen. Med direktivet foreslås fristen på 6 måneder ændret til 12 måneder, hvor bilforhandleren som udgangspunkt vil skulle betale for udbedring af fejl. Dette vil AutoBranchen Danmark også forsøge at forhindre.

Vejen til en ny købelov

Eylem Ünüvar fortæller her, hvordan EU-direktivet vil blive implementeret i dansk lovgivning.

”Lige nu er AutoBranchen Danmark i gang med at skrive et høringssvar til de forslag, som ekspertgruppen har lavet. Senere vil Justitsministeriet på baggrund af ekspertgruppens indstillinger og de indkommende høringssvar udarbejde et lovforslag om en ny købelov, hvor regeringen tager stilling til bl.a. længden på reklamationsretten og formodningsreglen. I løbet af 2021 forventer vi, at Folketinget vedtager en ny købelov, der kan træde i kraft enten 1. januar 2022 eller 1. juli 2022”, siger Eylem Ünüvar.

Kontakt

Juridisk hotline