Nyhed (bruges ikke)

Flere styresignaler på eksportområdet på vej

Motorstyrelsen vil i 2023 udsende tre nye styresignaler om eksportgodtgørelse. Få overblikket fra vores jurister her. 

Ens for alle styresignaler er, at de er udtryk for en praksisændring for eksportgodtgørelse, da Motorstyrelsen har haft en forkert praksis i en lang årrække på disse tre områder. Den forkerte praksis har gjort, at en række eksportører uberettiget har fået afvist deres anmodning eller fået genopkrævet en tildelt eksportgodtgørelse. 

Har du fået afvist en eksportgodtgørelse inden for de frister, der kommer til at fremgå af styresignalerne, opfordres du til at søge om genoptagelse af sagen, når styresignaler kommer senere på året.  

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Daarbak Reislev udtaler: 

”Når afgørelser og domme som i disse tre tilfælde fastslår, at en myndighed har haft en forkert praksis i en årrække, så er myndigheden forpligtet til at rette op på deres praksis fremadrettet, men også en årrække tilbage, så den er i overensstemmelse med lovgivningen.” 

Juristen fortsætter:  

”Med et styresignal gives man som borger/virksomhed mulighed for at søge om genoptagelse, hvis man i en årrække tilbage fra angivelsesfristen har modtaget en afgørelse, der fulgte styrelsens tidligere praksis, og denne har ikke har været til borgeren/virksomheds fordel. Jeg vil råde til, at man allerede nu begynder at finde frem til gamle eksportsager, der er blevet afvist eller er blevet genopkrævet. Når styresignalerne bliver udsendt senere på året, kan man se på, om sagerne lever op til betingelserne for genoptagelse.” 

Genoptagelsesperioden, og herunder hvor langt man kan gå tilbage, kommer til at fremgå af de enkelte styresignaler. Efter den ordinære frist kan man gå tre år tilbage, men loven giver også muligheder for, at man kan gå helt op til 10 år tilbage, hvis en række særlige betingelser er opfyldt. 

Herunder kan du læse flere detaljer om hver af de tre styresignaler ved at klikke på dem.

[/fusion_text]

[fusion_accordion type=”” inactive_icon=”” active_icon=”” margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” boxed_mode=”” border_size=”1″ border_color=”” hue=”” saturation=”” lightness=”” alpha=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”” divider_color=”” divider_hover_color=”” title_tag=”h4″ fusion_font_family_title_font=”” fusion_font_variant_title_font=”” title_font_size=”” title_line_height=”” title_letter_spacing=”” title_text_transform=”” title_color=”#03a9f4″ icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”” icon_box_color=”” icon_alignment=”” fusion_font_family_content_font=”” fusion_font_variant_content_font=”” content_font_size=”” content_line_height=”” content_letter_spacing=”” content_text_transform=”” content_color=”#333333″ toggle_hover_accent_color=”” toggle_active_accent_color=””][fusion_toggle title=”Tidspunkt for værdifastsættelse” open=”no” class=”” id=”” fusion_font_family_title_font=”” fusion_font_variant_title_font=”” title_font_size=”” title_line_height=”” title_letter_spacing=”” title_text_transform=”” title_color=”#03a9f4″ hue=”” saturation=”” lightness=”” alpha=”” fusion_font_family_content_font=”” fusion_font_variant_content_font=”” content_font_size=”” content_line_height=”” content_letter_spacing=”” content_text_transform=”” content_color=”#333333″]

Motorstyrelsen har ændret praksis for tidspunktet for søgning af annoncemateriale til værdifastsættelse af køretøjer, der er anmeldt til eksport. Det betyder, at Motorstyrelsen nu fastsætter handelsprisen med udgangspunkt i det annoncemateriale, der er tilgængeligt på det tidspunkt, hvor køretøjet er anmeldt til eksport. 

Denne ændring af praksis er sket på baggrund af to afgørelser fra Motorankenævnet. På forespørgsel fra parten i en af sagerne har Motorankenævnet fastslået, at annoncemateriale, som bruges til at værdifastsætte køretøjer anmeldt til eksport, skal være fra den dato, køretøjet er anmeldt til eksport. 

Motorstyrelsen forventer at offentliggøre styresignalet om tidspunktet for søgning efter af annoncemateriale i løbet af første halvår 2023. Styresignalet vil fastlægge praksis for søgning efter annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport. 

Det vil også fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager, hvor Motorstyrelsen har udsøgt annoncematerialet med udgangspunkt i den dato, køretøjet er udført af Danmark. 

Vi har tidligere beskrevet landsretsdommen og konsekvenserne af den her. 

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Frist for udførsel” open=”no” class=”” id=”” fusion_font_family_title_font=”” fusion_font_variant_title_font=”” title_font_size=”” title_line_height=”” title_letter_spacing=”” title_text_transform=”” title_color=”#03a9f4″ hue=”” saturation=”” lightness=”” alpha=”” fusion_font_family_content_font=”” fusion_font_variant_content_font=”” content_font_size=”” content_line_height=”” content_letter_spacing=”” content_text_transform=”” content_color=”#333333″]

Motorstyrelsen har ændret praksis, så der ikke længere er en frist for, hvornår et køretøj skal være udført af Danmark, når det er anmeldt til eksport. Det er dog fortsat en betingelse for at få udbetalt eksportgodtgørelse, at det er dokumenteret, at køretøjet er udført. 

Praksisændringen er sket på baggrund af Østre Landsrets dom af 8. juli 2022. I sagen gav Østre Landsret sagsøger medhold i, at en selvanmelder ikke mister retten til at få udbetalt eksportgodtgørelse, fordi køretøjet ikke er udført på det tidspunkt, hvor selvanmelder har godkendt sin månedsangivelse. 

Dommen medfører også, at der ikke er en frist for, hvornår man skal udføre et køretøj af landet i sager, hvor en borger eller virksomhed har bedt Motorstyrelsen om at værdifastsætte et køretøj og beregne en eventuel eksportgodtgørelse (enkeltanmodninger om eksportgodtgørelse). 

Styrelsen forventer at offentliggøre styresignalet om frist for udførsel i løbet af første halvår 2023.  

Vi har tidligere beskrevet landsretsdommen og konsekvenserne af den her. 

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Salg til køber med adresse i Danmark og angivelse på forkert månedsangivelse ” open=”no” class=”” id=”” fusion_font_family_title_font=”” fusion_font_variant_title_font=”” title_font_size=”” title_line_height=”” title_letter_spacing=”” title_text_transform=”” title_color=”#03a9f4″ hue=”” saturation=”” lightness=”” alpha=”” fusion_font_family_content_font=”” fusion_font_variant_content_font=”” content_font_size=”” content_line_height=”” content_letter_spacing=”” content_text_transform=”” content_color=”#333333″]

Motorstyrelsen har ændret praksis, så man fremover vil kunne få udbetalt eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksport sælges til en køber, der har adresse i Danmark. 

Den, der anmoder om eksportgodtgørelse, skal fortsat dokumentere, at betingelserne for eksportgodtgørelse er opfyldt, og at der er sammenhæng mellem salget og udførslen. 

Denne praksisændring er sket på baggrund af, at Landsskatteretten den 28. oktober 2022 har afgjort en klage over, at Motorstyrelsen havde genopkrævet eksportgodtgørelse, som en selvanmelder havde angivet på selskabets månedsangivelse, fordi køretøjet i forbindelse med eksporten var solgt til en køber med adresse i Danmark. 

I afgørelsen af 28. oktober 2022 fastslog Landsskatteretten også, at en selvanmelder ikke mister retten til eksportgodtgørelse, selvom et køretøj er angivet til eksport på en forkert månedsangivelse (periodeforskydning). Dette kan dog have betydning for tidspunktet for værdifastsættelse af køretøjet og dermed for eksportgodtgørelsens størrelse. 

Selvanmelderordningen på eksportområdet ophørte pr. 1. juli 2020, og dette giver derfor ikke anledning til en ændring af praksis fremadrettet. 

Styrelsen forventer at offentliggøre styresignalet om salg til køber med adresse i Danmark og periodeforskydning i løbet af 2023. 

Vi har tidligere omtalt landsskatterens afgørelse og konsekvenserne af den her. 

Motorstyrelsens nyhedsbrev om styresignaler kan læses her. 

[/fusion_toggle][/fusion_accordion]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Kontakt

Juridisk hotline