Bilforhandlere

Første coronarestriktion er trådt i kraft. Sådan skal du forholde dig

Autobranchen rammes ikke direkte af restriktionen, men den kan få indflydelse på arrangementer. Vi guider dig også til, hvordan du håndterer smittede medarbejdere i isolation mv.

Den 11. november blev COVID-19 igen erklæret for en samfundskritisk sygdom, og dermed får regeringen med Folketingets accept mulighed for at indføre restriktioner. Den første restriktion blev indført den 12. november, hvor det igen blev et krav at vise coronapas visse steder i samfundet.

Restriktionen gælder foreløbig en måned, hvorefter Folketinget skal tage stilling til, om COVID-19 stadig skal betragtes som en samfundskritisk sygdom. Hvis det er tilfældet vil coronapasset sandsynligvis blive forlænget og måske fulgt op af andre restriktioner.

Kravet om coronapas omfatter ikke den daglige gang i salgslokaler og værksteder i autobranchen. Til gengæld kan der ved større møder og konferencer stilles krav om coronapas jf. nedenstående liste.

Uanset antal personer

 • Indendørs serveringssteder (take away undtaget)
 • Natklubber og diskoteker
 • Partybusser med videre (ved servering af alkohol)
 • Besøgende på botilbud, plejecentre og sygehuse (nære pårørende undtaget)
 • Besøgende i fængsler og arresthuse

Ved over 200 personer indendørs eller 2000 udendørs

 • Koncerter og forestillinger
 • Biografen eller lignende storskærmsarrangementer
 • Betalende tilskuere ved idræt
 • Større menighedsarrangementer
 • Museer, kunsthaller
 • Gudstjenester og religiøse handlinger
 • Folkeoplysning, herunder aftenskoler med videre
 • Zoologiske anlæg og akvarier
 • Bade- og legelande, svømmehaller
 • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
 • Konferencer, foredrag, messer og dyreskuer

[/fusion_toggle][/fusion_accordion][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” content_alignment_medium=”” content_alignment_small=”” content_alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” class=”” id=”” margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”” margin_left=”” font_size=”” fusion_font_family_text_font=”” fusion_font_variant_text_font=”” line_height=”” letter_spacing=”” text_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Hvordan skal du forholde dig til test og isolation af medarbejdere?

Med den seneste udvikling i smitten i samfundet, giver COVID-19 igen anledning til en masse forskellige ansættelsesretlige spørgsmål. Et af de hyppigste spørgsmål AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) for tiden bliver mødt af, er, hvorvidt arbejdsgivere kan kræve at se medarbejderes coronapas, eller at medarbejdere lader sig teste for COVID-19 fx i forbindelse med lokal smitte.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 12. november blevet enige om en aftale, der skal give arbejdsgiverne klar adgang til at bede medarbejdere om at vise coronapas og at blive testet for COVID-19. Mere præcist er parterne i aftalen blevet enige om følgende:

 • Arbejdsgiverne skal sikres en lovmæssig adgang til at pålægge ansatte at forevise et gyldigt coronapas. Hensynet er, at der på arbejdspladserne hurtigt og effektivt skal kunne sikres tryghed om smittesituationen, og at eventuel smitte blandt ansatte skal kunne bremses. Ifølge aftalen skal det fremgå af forarbejderne til loven, at så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom, er saglighedskravet for at pålægge ansatte at vise coronapas opfyldt.
 • Testloven, som gav arbejdsgiverne mulighed for at pålægge ansatte at lade sig coronateste, genindføres.
 • Arbejdsgiverne skal kunne anvende selvtest på arbejdspladsen, forudsat at de er CE-godkendte og anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne.

Aftalen indebærer, at ovenstående skal gælde, så længe COVID-19 kategoriseres som samfundskritisk sygdom.

Beskæftigelsesministeriet skal nu udarbejde et lovforslag, der gennemfører aftalen. Lovforslaget skal først vedtages i Folketinget, før det kan træde i kraft. Loven vil blive behandlet som en hastelov, og det forventes, at de nye regler træder i kraft den 24. november 2021. Det er dog endnu ikke endeligt fastlagt.

Indtil aftalen forhåbentligt bliver endeligt vedtaget, er reglerne uklare. Testloven, som tidligere gav arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at lade sig teste for COVID-19 under nogle nærmere givne betingelser, ophørte den 1. november 2021.

Virksomhederne kan dog fortsat opfordre medarbejderne til frivilligt at følge myndighedernes anbefalinger og til at lade sig teste ved særlige lejligheder, fx ved afholdelse af julefrokost.

ABAF vurderer, at virksomhederne i særlige tilfælde fortsat vil have mulighed for at kræve, at medarbejderne lader sig teste for COVID-19. Et eventuelt pålæg om test og oplysning af resultatet heraf vil dog skulle ske inden for helbredsoplysningslovens og ledelsesrettens rammer. Som reglerne er lige nu, vurderer ABAF dog, at virksomhedernes adgang til at kræve COVID-19 test er forholdsvis begrænset.

Udover spørgsmålet om virksomheders krav til medarbejderes testning for COVID-19, kan smitte med COVID-19 eller frygt for smitte også give udfordringer med hensyn til medarbejderes fravær grundet myndighedernes anbefalinger om isolation. Derfor anbefaler ABAF, at virksomheder tager kontakt til os, hvis man fx oplever smitte på arbejdspladsen, eller hvis man har medarbejdere, der har været i kontakt med en smittet person.

Også med hensyn til virksomheders krav om at se medarbejderes coronapas er retstillingen usikker, hvorfor medlemsvirksomheder anbefales at tage kontakt til ABAF for nærmere drøftelse af emnet.

ABAF vurderer, at en gennemførelse af aftalen vil gøre det væsentligt lettere for virksomheder at håndtere de ansættelsesretlige problemer, som virksomhederne oplever lige nu i forbindelse med den stigende smitte i samfundet. ABAF vil orientere medlemmerne, så snart der er nyt om aftalens endelige vedtagelse.

Medlemsvirksomheder er altid velkomne til at kontakte ABAF for yderligere rådgivning.

Kontakt

Juridisk hotline